Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 19-10-2015

Regeringen har modtaget Dagpengekommissionens anbefalinger

Regeringen har i dag modtaget Dagpengekommissionens samlede anbefalinger til et moderne, mere trygt og fleksibelt dagpengesystem.

Et af hovedforslagene er, at den nuværende dagpengeperiode suppleres med en ny mulighed for fleksibel genoptjening, så også få måneders arbejde kan forlænge dagpengeperioden i forholdet en til to. Udgangspunktet er fortsat, at der skal et års beskæftigelse til for at genoptjene fuld dagpengeret, men at et mindre beskæftigelsesomfang også kan give ret til kortere dagpengeforlængelser. Det vil ifølge kommissionen øge incitamentet til at tage job – også kortvarige job – undervejs i dagpengeperioden.

Dagpengekommissionen vurderer, at den samlede pakke, som flertallet af kommissionen står bag, vil betyde, at færre mennesker vil opbruge retten til dagpenge, uden at det svækker beskæftigelsen eller de offentlige finanser.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Regeringen har i dag modtaget Dagpengekommissionens rapport med anbefalinger til et nyt dagpengesystem. Jeg vil gerne takke hele kommissionen og ikke mindst formand Nina Smith for det store og grundige arbejde.

- Det har ikke været en nem opgave at endevende det mere end 100 år gamle og komplicerede dagpengesystem og fremlægge anbefalinger til et nyt dagpengesystem, som både arbejdsgiver- og arbejdstagersiden langt hen ad vejen er enige om. Det vidner om, at vi i dag har modtaget et godt udgangspunkt for de politiske forhandlinger. Vi ønsker en bred politisk aftale, så der kan komme ro og stabilitet omkring dagpengesystemet.

- Jeg har med stor tilfredshed bemærket, at kommissionen er enig om, at udgangspunktet for dagpengesystemet fortsat er en toårig dagpengeperiode, og at der grundlæggende ikke ændres på genoptjeningskravet, som VK-regeringen indførte i 2010. Jeg hæfter mig også ved, at der anbefales en ny fleksibel genoptjening. Det er interessante overvejelser, som regeringen vil gå videre med.

- Jeg synes også, at kommissionen peger på en række interessante finansieringselementer, som isoleret set bringer flere i beskæftigelse og reducerer ledigheden. Men det er selvfølgelig beklageligt, at arbejdstagersiden kun vil gå en del af vejen og ikke ligesom den øvrige kommission kan bakke op om en fuldt finansieret model.

Regeringen vil nu indlede politiske forhandlinger med afsæt i kommissionens afrapportering. Regeringen er optaget af, at ændringer i dagpengesystemet sikrer et fleksibelt arbejdsmarked med høj beskæftigelse og lav strukturel ledighed, og som er fuldt finansieret.

Dagpengekommissionen blev nedsat i juni 2014 af den tidligere regering, hvor den fik til opgave at præsentere konkrete modeller for et bedre dagpengesystem. Det har været en forudsætning for kommissionens arbejde, at anbefalingerne ikke må indebære højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse, svækkelse af de strukturelle offentlige finanser eller den finanspolitiske holdbarhed.

Kommissionen har været sammensat af fire repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og fem eksperter. Repræsentanterne for arbejdsmarkedets parter er: Harald Børsting, LO, Bente Sorgenfrey, FTF, Fini Beilin, DA, og Jan Olsen, KL. De fem eksperter er: Nina Smith (formand), Aarhus Universitet, Michael Rosholm, Aarhus Universitet, Bertil Holmlund, Uppsala Universitet, Jens Kristiansen, Københavns Universitet og Jon Kvist, Roskilde Universitet.

Kontakt

Pressevagt

51232830