Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 23-10-2015

Satspuljeaftale for 2016 på beskæftigelsesområdet

Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 på beskæftigelsesområdet.

Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Satspuljepartierne har i år forhandlet inden for en samlet ramme på i alt 406 millioner kroner over de kommende fire år. Midlerne er målrettet initiativer, der på forskellig vis skal hjælpe udsatte mennesker ind på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er, at en virksomhedskontakt med den rette støtte kan være det, der gør, at udsatte mennesker kan blive en del af arbejdsmarkedet og få et aktivt arbejdsliv.

Aftalepartierne er enige om at afsætte:

  • 78,2 millioner kroner over fire år til særligt tilrettelagt virksomhedsforløb.
  • 52,3 millioner kroner over fire år til en beskæftigelsespakke for flygtninge og indvandrere. 
  • 54,5 millioner kroner over fire år til udvikling i fleksjob. 
  • 105 millioner kroner over fire år til brobygningsforløb til udsatte unge.
  • 48,8 millioner kroner over fire år til bedre ressourceforløb.
  • 19 millioner kroner over fire år til håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse. 
  • Videreførelse af tre eksisterende initiativer; Jobbanken, Topvirk og Handicapidrættens Videnscenter.

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 på beskæftigelsesområdet (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830