Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 16-12-2015

Pensionister får udbetalt forkert boligydelse i januar – beløbet reguleres for alle senest i februar

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har besluttet at trække lovforslaget, L 67, om boligydelse tilbage.

Lovforslaget skulle være trådt i kraft pr. 1. januar 2016. Udbetaling Danmark, der administrerer udbetalingen af boligydelse, har allerede lavet kørslerne for udbetalingen i januar 2016, da udbetalingen af boligydelse er forudbetalt. Udbetaling Danmark har derfor været nødt til at anvende de satser, der indgik i lovforslaget, for at kunne foretage en korrekt beregning af boligydelsen for januar 2016. Det er sædvanlig praksis, når der indgås politiske aftaler med hurtig ikrafttrædelse.

Det er desværre ikke praktisk muligt at trække kørslerne tilbage på nuværende tidspunkt. Det betyder, at en gruppe pensionister i januar vil få udbetalt en forkert boligydelse og modtage en forkert meddelelse herom. Beløbet vil blive reguleret, så alle får den boligydelse, de er berettiget til efter lovgivningen. Reguleringen vil ske senest i februar 2016.

Alle de berørte pensionister vil få et særskilt brev fra Udbetaling Danmark, hvor de informeres om baggrunden for den forkerte udbetaling, og om at beløbet reguleres. 

Kontakt

Pressevagt

51232830