Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 28-01-2016

Jørn Neergaard Larsens kommentarer til nye ledighedstal

Ledigheden er stort set uændret i december måned. Der var således 100 flere ledige end måneden før, og dermed er ledigheden fortsat på 4,5 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 119.900 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samtidig er der fortsat positive tendenser i beskæftigelsen, og også de seneste tal for beskæftigelsen blandt lønmodtagere viser en stigning.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Vi har gennem en længere periode set en faldende tendens i ledigheden, og ledigheden er siden midten af 2012 faldet støt med i alt omkring 45.000 personer. Det er positivt.

- Jeg glæder mig over, at arbejdsmarkedet generelt viser gode takter med faldende ledighed og stigende beskæftigelse. Når det er sagt, har vi i en længere periode set, at beskæftigelsen stiger noget kraftigere, end ledigheden falder. Vi ser fx, at en del af væksten i beskæftigelsen fortsat går til udenlandsk arbejdskraft, og at jobbene i for høj grad går udenom mennesker i ledighedskøen.

- Flere ledige skal i job og blive en del af opsvinget, hvis vi fremover skal have råd til den velfærd, vi ønsker. Det kræver, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, som de har brug for, så de kan skabe vækst og arbejdspladser.

- Derfor har regeringen blandt andet indført en integrationsydelse og lavet et kontanthjælpsloft, der skal sikre, at der er en mærkbar økonomisk gevinst ved at arbejde fremfor at være forsørget af det offentlige. Og snart tager vi fat på trepartsdrøftelser om integration.

- Vi kan desværre konstatere, at for mange flygtninge og ikke-vestlige indvandrere, der får opholdstilladelse og bliver her, ikke kommer i job. Derfor er det helt afgørende, at vi finder nye veje til at få flere i arbejde.

Kontakt

Pressevagt

51232830