Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 10-02-2016

Arbejdsgruppe skal se på dagpengesystemet for selvstændige

Kan principperne i det nye dagpengesystem, som i efteråret faldt på plads for lønmodtagere, også gælde for selvstændige? Det skal belyses og analyseres af en arbejdsgruppe, som regeringen netop har nedsat.

Dagpengereglerne for selvstændige, freelancere og honorarlønnede udestod, da regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti i oktober 2015 indgik aftale om et nyt dagpengesystem. Aftalepartierne var derfor enige om at følge Dagpengekommissionens anbefaling og nedsætte en arbejdsgruppe til at se på det komplekse område.

- Vi nedsætter en arbejdsgruppe til at fortsætte Dagpengekommissionens arbejde og analysere de særlige udfordringer, der i dag gælder for selvstændige i dagpengesystemet. Vi ønsker, at de bærende principper i det nye dagpengesystem for lønmodtagere i videst muligt omfang også kommer til at gælde for selvstændige, siger Jørn Neergaard Larsen.

- Arbejdsmarkedet er i dag kendetegnet ved, at mange i løbet af deres arbejdsliv skifter mellem at være lønmodtager og selvstændig, freelancer eller honorarmodtager. Disse skift udfordrer i høj grad enkeltheden og gennemskueligheden i vores dagpengesystem. Derfor er det vigtigt, at vi har et dagpengesystem, hvor det er tydeligt for alle, hvilke regler, rettigheder og pligter, der gælder, siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.

Arbejdsgruppen nedsættes som et embedsmandsudvalg med en følgegruppe, der består af seks repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. På arbejdstagersiden udpeger LO, FTF og AC hver et medlem til følgegruppen, og på arbejdsgiversiden udpeger DA, KL og Danske Regioner hver et medlem. Der vil desuden være løbende dialog med relevante interessenter på området. I embedsmandsudvalget sidder Beskæftigelsesministeriet (formand), Skatteministeriet og Finansministeriet.

- Kompleksiteten i dagpengesystemet for selvstændige betyder, at arbejdsgruppens vigtigste opgave bliver at gennemføre en række tekniske analyser med udgangspunkt i det særlige regelsæt, der er i dag gælder for selvstændige. Principperne, der blev lagt fast med dagpengeaftalen i efteråret, tegner samtidig retningen for arbejdsgruppens arbejde, siger Jørn Neergaard Larsen.

Arbejdsgruppen skal analysere og komme med anbefalinger til fire centrale temaer, som Dagpengekommissionen lagde op til:

  • Drift af selvstændig virksomhed; definitionen af selvstændig virksomhed, selvstændig bibeskæftigelse og forsikringsstatus.
  • De specifikke og særlige forhold for honorarmodtagere og freelancere.
  • Ophør med selvstændig virksomhed; ledighedskriteriet.
  • Selvstændiges optjening af ret til dagpenge; beskæftigelseskravet og beregning af dagpengesats.

Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde og afrapportere til regeringen i 1. halvår af 2017. Afrapporteringen skal indeholde konkrete anbefalinger til et fremtidigt dagpengesystem for selvstændige, honorarlønnede og freelancere, som samlet skal være provenuneutrale.

Kommissorium for arbejdsgruppe for selvstændige i dagpengesystemet (PDF)

Faktaark om arbejdsgruppen (PDF)

Dagpengekommissionens arbejdspapir om dagpengesystemet (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830