Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 09-02-2016

Flere flygtninge hurtigere i job

Med kommissoriet til trepartsdrøftelser lægger regeringen op til, at det ekstraordinært store antal flygtninge og familiesammenførte, der i disse år kommer til Danmark, skal langt hurtigere i job – til gavn for dem selv og for samfundet.

Torsdag går trepartsdrøftelserne i gang, og med kommissoriet gør regeringen klar til, at arbejdsmarkedets parter kan finde konkrete løsninger på tidens største udfordring – integration.

I Danmark er der en lang og god tradition for, at arbejdsgiverne, lønmodtagerne og regeringen i fællesskab tager fat på de store samfundsmæssige udfordringer. Derfor indledes trepartsdrøftelserne med temaet arbejdsmarkedsintegration af flygtninge og familiesammenførte. Alene i år forventes det, at der kommer op mod 25.000 asylansøgere, og at op mod 17.000 flygtninge overgår til integration i kommunerne.

- Vi har historisk set været for dårlige til at integrere flygtninge og indvandrere. Vi har ikke råd til at gentage fortidens fejl, og derfor er det helt afgørende, at vi i fællesskab finder nye veje til integration.  Vi skal være bedre til at få flygtningene i job, så vi undgår en situation som i dag, hvor kun tre ud af ti er i job efter tre år. Jeg håber og tror, at parterne kan bidrage til at finde konkrete løsninger på denne store udfordring, siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.

Den væsentligste opgave i den første del af trepartsdrøftelserne er at sikre hurtigere arbejdsmarkedsintegration. Det kræver smidigere regler, men også at parterne inden for den danske model afsøger alle nye muligheder for, at flygtninge så hurtigt som muligt kan komme til at bidrage til det danske samfund.

- Vi har brug for en langt bedre integration, hvor flygtninge og indvandrere i højere grad bidrager til samfundet. Vi skal værne om vores velfærdssamfund, og vi har simpelthen ikke råd til at have tusindvis af mennesker parkeret på passiv offentlig forsørgelse. Flygtninge og indvandrere skal i arbejde og derigennem også lære at forstå de danske værdier. Så jeg ser frem til nogle givende forhandlinger med såvel arbejdsmarkedets parter som KL. Det er en bunden opgave, at vi finder nye, brugbare løsninger, så flere kommer i job, siger udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.

Trepartsdrøftelserne sigter mod, at parterne tilslutter sig et fælles, forpligtende slutdokument. Regeringen vil efterfølgende fortsætte trepartsdrøftelserne om andre væsentlige udfordringer for arbejdsmarkedsintegrationen af andre grupper, herunder temaer som fx tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser til unge.

Kommissorium til trepartsdrøftelser om arbejdsmarkedsintegration (PDF)

Fakta om trepartsdrøftelserne

Trepartsdrøftelserne indledes med et sættemøde i Beskæftigelsesministeriet torsdag aften.

Følgende deltager i drøftelserne: LO (6 repræsentanter), FTF (2 repræsentanter), AC (1 repræsentant), DA (5 repræsentanter), KL (1 repræsentant), Danske Regioner (1 repræsentant), Lederne (1 repræsentant) og FA (1 repræsentant).

Fra regeringen deltager udlændinge-, integrations- og boligministeren og beskæftigelsesministeren (forhandlingsleder).

Kontakt

Pressevagt

51232830