Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 17-03-2016

Folketinget har vedtaget kontanthjælpsloft

Det skal kunne betale sig at arbejde. Det er et flertal i Folketinget enige om, og regeringens lovforslag om et nyt kontanthjælpsloft er nu vedtaget.

For mange mennesker på kontanthjælp er der ikke nogen mærkbar økonomisk gevinst ved at komme i arbejde fremfor at være på kontanthjælp. Det er baggrunden for, at et flertal i Folketinget er enige om at indføre et nyt kontanthjælpsloft og på den måde sikre, at der bliver en sund forskel mellem arbejdsindkomst og overførselsindkomst.

For et kontanthjælpsægtepar med tre børn stiger gevinsten ved at arbejde fra 1.400 kroner i dag til 3.700 kroner om måneden efter skat, når det nye kontanthjælpsloft får virkning fra 1. oktober 2016. For en enlig forsørger med tre børn stiger gevinsten fra 600 kroner til 4.400 kroner om måneden efter skat – beregnet ud fra standardiserede familietyper.

Beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen siger:

- Venstre gik til valg på, at det skal kunne betale sig at arbejde. Det har fra dag ét været afgørende for regeringen, og i dag har vi nået det mål. Kontanthjælpsloftet sikrer en mærkbar forskel på at modtage offentlig forsørgelse og på at forsørge sig selv. Det er ikke bare sund fornuft – det er også ret og rimeligt over for de mange mennesker, der hver dag står op og går på arbejde.

Et typisk ægtepar på kontanthjælp med tre børn vil fremover – ifølge familietypeberegninger – modtage cirka 406.000 kroner om året i offentlige ydelser og tilskud. Familien vil, når både skat og en typisk husleje er betalt, have 15.000 kroner til rådighed hver måned, mens en enlig forsøger med tre børn vil have 12.800 kroner tilbage til sig selv, når skat og husleje er betalt.

Beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen siger:

- Det har været vigtigt for regeringen, at kontanthjælpsloftet har den rette balance mellem et rimeligt forsørgelsesniveau på den ene side og et reelt incitament til at arbejde på den anden. Den balance ligger i regeringens kontanthjælpsloft. Af samme grund har vi valgt at undtage en gruppe af handicappede med et særligt boligbehov, så de ikke risikerer at miste deres boligstøtte på grund af loftet. 

Det nye kontanthjælpsloft er konstrueret sådan, at det alene er boligstøtte eller særlig støtte, der bliver reduceret med loftet, mens selve kontanthjælpen og børnetilskud er undtaget for loftet.

Yderligere er boligstøtte og særlig støtte til flere grupper af handicappede undtaget for loftet. Det gælder boligstøtte eller særlig støtte til stærkt bevægelseshæmmede, som modtager boligstøtte til en egnet bolig, til personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der har fået anvist en handicapegnet bolig af kommunen, samt til personer, der modtager døgnhjælp efter serviceloven, og som selv har fundet sin bolig. 

Det vedtagne lovforslag indeholder også et skærpet krav om rådighed. En ny 225-timers-regel betyder, at personer i kontanthjælpssystemet skal arbejde 225 timer om året for at fastholde den fulde kontanthjælp. Det svarer til ca. seks ugers fuldtidsarbejde eller fem til seks timer om ugen. Personer med en meget begrænset arbejdsevne omfattes ikke af 225-times-reglen. Det er den enkelte kommune, der konkret vurderer det.

Tabel 1. Månedlige loftstørrelser ved et nyt kontanthjælpsloft for personer fyldt 30 år på kontanthjælp

Kroner pr. måned i 2015-pl. Nyt loft Kontanthjælpssats for voksne
Enlige uden børn 13.121 10.849
Enlige forsørgere med 1 barn 15.031 14.416
Enlige forsørgere med 2 børn eller flere 15.385 14.416
Samlevende og gifte uden børn 10.849 10.849
Samlevende og gifte med 1 barn 14.416 14.416
Samlevende og gifte med 2 børn eller flere 14.416 14.416

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Tabel 2. Beskæftigelsesgevinst for kontanthjælpsfamilier fyldt 30 år

Kroner pr. måned i 2015-pl. Gevinst i dag Gevinst med nyt loft Forskel
Enlige      
Ingen børn 3.500 3.500  0
1 barn 1.000 3.600 2.500
2 børn 1.400 4.400 2.900
3 børn 600 4.400 3.800
Ægtepar      
Ingen børn 2.200 3.700 1.500
1 barn 2.100 2.800 600
2 børn 1.900 3.100 1.200
3 børn 1.400 3.700 2.300
Samlevende      
Ingen børn 2.700 4.000 1.300
1 barn 1.100 1.600 500
2 børn 1.100 1.900 800

3 børn

600 2.200

1.600

Anm.: Der er taget udgangspunkt i kontanthjælpsmodtagere, der omfattes af kontanthjælpsloftet. Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på 2.801 kr. og en husleje på 6.138 kr. for andre familietyper, samt øvrige boligudgifter på mellem 761 og 1.236 kr. om måneden afhængig af familietypen. I familier med et barn er barnet 5 år og går i børnehave, i familier med to børn er børnene 5 og 10 år og i familier med tre børn er børnene 5, 10 og 14 år. Det er forudsat, at beskæftigede er fuldtidsansatte til en månedsløn på 17.700 kr. (ekskl. pension). Beskæftigelsesgevinsterne for par opgøres under forudsætning af, at den ene person kommer i beskæftigelse. Beregningerne tager udgangspunkt i, at afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt er udfaset for samlevende. Tallene er afrundede.
Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen.

Tabel 3. Rådighedsbeløb efter skat og faste udgifter: Familietyper på kontanthjælp

Kroner pr. måned i 2015-pl. I dag (gældende regler) Nyt kontanthjælpsloft
Enlige    
0 børn 5.300 5.300
1 barn 9.700 7.400
2 børn 13.100 10.500
3 børn 16.500 13.100
4 børn 20.500 16.200
Ægtepar (samlevende par)    
0 børn 10.700 9.200
1 barn 14.500 13.800
2 børn 15.600 14.400
3 børn 17.600 15.300
4 børn 19.500 15.600

Anm.: Der er taget udgangspunkt i personer over 30 år. Rådighedsbeløbet er opgjort efter bruttoboligudgifter. Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på 2.801 kr. og en husleje på 6.138 kr. for andre familietyper. Der er antaget øvrige boligudgifter på mellem 761 kr. og 1.296 kr. pr. måned. I familier med et barn er barnet 5 år, i familier med to børn er børnene 5 og 10 år, i familier med tre børn er børnene 5, 10 og 14 år og i familier med fire børn er børnene 1, 5, 10 og 14 år. Tallene er afrundede.
Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen fra oktober 2015. 

Kontakt

Pressevagt

51232830