Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 29-04-2016

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsens kommentar til ledighedstallet for marts måned

Ledigheden fortsætter med at falde i marts måned. Der var således 2.200 færre ledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,2 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 112.800 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samtidig er beskæftigelsen i snart tre år steget måned for måned, og det ser ud til, at den positive udvikling fortsætter.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Vi har gennem en længere periode set en faldende tendens i ledigheden, som siden regeringen kom til er faldet med omkring 12.000 personer. Det er sket samtidig med, at der bliver skabt flere job. Det er positivt.

- Når det er sagt, er der også udfordringer, som vi skal have løst. Der har gennem længere tid været - og er fortsat - for mange job, der bliver besat af udlændinge, som kommer til Danmark for at arbejde. Det viser, at virksomhederne efterspørger arbejdskraft, men også at for få arbejdsløse er blevet en del af opsvinget og er kommet i job.

- Vi skal samtidig sørge for, at virksomhederne har den arbejdskraft, de har brug for, hvis vi skal sikre vækst og velstand i fremtiden. Uden at man kan tale om generelle flaskehalse på arbejdsmarkedet, er der brancher og stillinger, hvor der er stigende problemer med at finde arbejdskraft. Det skal vi tage meget alvorligt. Erfaringer fra sidste højkonjunktur viser, at flaskehalsproblemer kan opstå hurtigt. Vi er derfor meget opmærksomme på de begyndende tegn på rekrutteringsvanskeligheder.

- Regeringen følger situationen og vil være på forkant med udviklingen. Derfor har vi netop sat fokus på tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i trepartsforhandlinger, som vi tog hul på i forrige uge. Ledige skal være fagligt og geografisk mobile, de skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og vi skal sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, som de efterspørger. Det er en forudsætning for, at vi kan fastholde væksten i fremtiden.

Kontakt

Pressevagt

51232830