Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 04-04-2016

Jørn Neergaard Larsens kommentar til ledighedstallet for februar

Ledigheden fortsætter med at falde i februar måned. Der var således 1.700 færre ledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,3 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 114.600 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samtidig er beskæftigelsen i snart tre år steget måned for måned, og det ser ud til, at den positive udvikling fortsætter.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Det er glædeligt, at vi også i februar måned oplever et fald i ledigheden. Det er godt, når flere kommer fra offentlig forsørgelse og i arbejde, og det er også godt, når vi samtidig ser, at den positive udvikling i beskæftigelsen fortsætter.

- Når det er sagt, så stiger beskæftigelsen kraftigere, end ledigheden falder. Det hænger blandt andet sammen med, at der gennem en længere periode har været - og stadig er - mange job, der bliver besat af udlændinge, som kommer til Danmark for at arbejde. Virksomhederne efterspørger altså arbejdskraft, men der er risiko for, at de ledige ikke kommer med i fremgangen.

- Derfor har regeringen blandt andet indført et loft over kontanthjælpen, der trådte delvist i kraft fredag. Loftet sikrer, at der er en mærkbar økonomisk gevinst ved at skifte offentlig forsørgelse ud med job.

- Derudover er det vigtigt, at de mange flygtninge, der er kommet til landet, kommer ind på det danske arbejdsmarked, så de kan forsørge sig selv og deres familier. Jeg er derfor glad for, at vi i fællesskab med arbejdsmarkedets parter har lavet en rigtig god aftale, der sikrer et gennemgribende skift, så flygtninge hurtigere bliver en del af det danske arbejdsmarked.

- Derudover skal vi sammen med arbejdsmarkedets parter arbejde for, at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, de har brug for. Det er en forudsætning for, at de kan skabe arbejdspladser og vækst, så vi også fremover har råd til den velfærd, som vi ønsker. Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser til unge er de første temaer, der vil blive taget fat på, når trepartsdrøftelserne fortsætter den 15. april.

Kontakt

Pressevagt

51232830