Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 31-05-2016

Jørn Neergaard Larsens kommentar til ledighedstallet for april 2016

Ledigheden steg i april måned. Der var således 900 flere ledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,3 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 114.600 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik.

Samtidig er beskæftigelsen i over tre år steget måned for måned, og det ser ud til, at den positive udvikling på arbejdsmarkedet fortsætter. 

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Ledigheden har været aftagende over en længere periode, og selvom vi ser en lille stigning her i april, er ledigheden faldet med knap 10.000 personer, siden regeringen trådte til i juni 2015. Det er positivt.

- Dagens nationalregnskabstal viser endnu en gang, at beskæftigelsen fortsætter sin positive fremgang, men samtidig har væksten for dansk økonomi gennem en længere periode været beskeden. Det viser, at opsvinget for dansk økonomi er svagt, og at den danske produktivitet er under pres – flere arbejder uden, at vi producerer mere.

- Også regeringens seneste prognose for dansk økonomi viser, at forventningerne til udviklingen på arbejdsmarkedet ligeledes er optimistiske, mens væksten halter efter. Vi forventer, at beskæftigelsen vil stige med henholdsvis 27.000 og 25.000 personer i 2016 og 2017, mens væksten forventes at være på beskedne 1,1 pct. i 2016 og 1,7 pct. i 2017.

- Det vidner om, at vores arbejdsmarkedsreformer virker - ikke mindst efterlønsreformen, som har øget beskæftigelsen mærkbart for de ældre årgange på arbejdsmarkedet - men det vidner også om, at vi har brug for at øge produktiviteten.

- Vi skal samtidig sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for. Det er forudsætningen for vækst og velstand. Derfor er vi også i gang med trepartsforhandlinger, der netop har fokus på tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft.

Kontakt

Pressevagt

51232830