Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 03-06-2016

Bredt flertal bag et tryggere og mere dynamisk dagpengesystem

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget et nyt dagpengesystem, der skaber den nødvendige ro på dagpengeområdet og sikrer et større incitament til at tage alle typer af job.

En toårig dagpengeperiode med mulighed for fleksibel forlængelse af dagpengeperioden med op til et år er udgangspunktet for det nye dagpengesystem, som regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre står bag og i dag har vedtaget.

Det nye dagpengesystem bygger i vidt omfang på anbefalinger fra Dagpengekommissionen og dermed fra arbejdsmarkedets parter.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Det glæder mig, at vi efter fem år med uro på dagpengeområdet har fået vedtaget et nyt dagpengesystem, der giver lønmodtagerne den tryghed og sikkerhed, som er hele formålet med dagpengesystemet. Det nye dagpengesystem bygger på Dagpengekommissionens anbefalinger og hviler dermed på et solidt grundlag af anbefalinger fra både fagbevægelsen, arbejdsgiverorganisationer, forskere og et bredt flertal på Christiansborg.

Baggrunden for den fleksible genoptjening af dagpengeperioden er at tilskynde ledige til at arbejde undervejs i dagpengeperioden – også i job af kortere varighed. Forlængelsen af dagpengeperioden sker i forholdet 1:2. En måneds arbejde giver to ekstra måneder med dagpenge. Forlængelsen kan højest være på et år, og dermed kan den samlede dagpengeperiode blive op til tre år.

Jørn Neergaard Larsen siger:

- Dagpengemodtagere får fremover mulighed for at arbejde sig til en længere dagpengeperiode, og det er et grundlæggende sundt princip. Hver en times arbejde tæller med i en forlængelse af dagpengeperioden. I dag skal man have haft et helt års beskæftigelse – ellers ophører dagpengeretten. Det er ikke hensigtsmæssigt med et enten-eller system, der ikke tilskynder ledige til fx at tage småjobs og få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det nye dagpengesystem skaber derimod mobilitet og dynamik.

I det nye dagpengesystem ændres reglerne også for, hvordan dagpengesatsen beregnes. I dag får man typisk beregnet satsen på baggrund af de seneste tre måneders arbejde. Det har den ulempe, at hvis man tager tre måneders arbejde til en lavere løn, end man tidligere modtog, så får man beregnet en lavere dagpengesats.

Fremover bliver dagpengesatsen beregnet på baggrund af de 12 måneder med højest indkomst inden for de seneste to år. Det giver ledige et større incitament til at tage et korterevarende job til en lavere løn undervejs i dagpengeperioden.

De nye regler træder for hovedpartens vedkommende i kraft den 2. januar 2017. Ændringerne af G-dage samt den fulde ændring af reglerne om supplerende dagpenge træder dog først fuldt ud i kraft efter et folketingsvalg på grund af gældende forligsbindinger.

Kontakt

Pressevagt

51232830