Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 03-06-2016

Bredt flertal vedtager dansk implementering af EU’s håndhævelsesdirektiv

Ny fond skal sikre udstationerede i Danmark mod snyd med løn, og samtidig styrkes indsatsen mod de såkaldte ”postkassevirksomheder”. Det sker efter et bredt flertal i Folketinget i dag har vedtaget to lovforslag, som betyder, at EU’s håndhævelsesdirektiv implementeres i Danmark.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Et velfungerende indre marked er helt afgørende for vækst og udvikling i Europa og Danmark. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om implementeringen af håndhævelsesdirektivet. Det betyder, at vi bedre kan modgå misbrug af udstationeringsreglerne og snyd med løn.

- Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at sikre ordnede forhold på en måde, der understøtter den danske model. Arbejdsmarkedets parter har bidraget konstruktivt undervejs – og de fælles anbefalinger har været en afgørende forudsætning for, at vi har fundet en afbalanceret løsning.

Implementeringen af direktivet indebærer, at der bliver oprettet en ny fond, der skal sikre, at udenlandske virksomheder kan holdes ansvarlige, hvis de ikke overholder danske overenskomster og ikke udbetaler løn til udstationerede ansatte.

Samtidig ændres udstationeringsloven, så Arbejdstilsynet har mulighed for at finde frem til postkassevirksomheder, der udstationerer medarbejdere til Danmark, uden de har aktiviteter i deres hjemland – og dermed misbruger udstationeringsreglerne. Herved bliver det tydeligt i RUT-registret, om en udenlandsk tjenesteyder reelt er omfattet af udstationeringsreglerne eller ej.

Kontakt

Pressevagt

51232830