Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 31-08-2016

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsens kommentar til ledighedstallet for juli 2016

Ledigheden var stort set uændret i juli måned. Der var således 700 flere ledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,2 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 112.400 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samtidig er beskæftigelsen i mere end tre år steget måned for måned, og det ser ud til, at den positive udvikling på arbejdsmarkedet fortsætter. 

Derudover viser de foreløbige nationalregnskabstal, at væksten i andet kvartal 2016 var på 0,5 procent svarende til en årlig vækst på 2 procent. 

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Ledigheden er faldet over en længere periode, og selvom den er stort set uændret her i juli, er der i dag ca. 12.500 færre ledige, end da regeringen trådte til for omkring et år siden. I samme periode er der blevet skabt ca. 54.000 private job. Det er positivt.

- Trods den positive fremgang på arbejdsmarkedet gennem længere tid og de nye væksttal, har fremgangen i BNP-væksten været forholdsvis beskeden i de seneste år. Også regeringens nye prognose for dansk økonomi viser, at forventningerne til udviklingen på arbejdsmarkedet er optimistiske, men at væksten halter efter. Vi forventer, at beskæftigelsen vil stige med 62.000 personer fra 2015-2017, mens væksten forventes at være på beskedne 0,9 procent i år og 1,5 procent i næste år.

- Det er derfor nødvendigt, at vi har fokus på, hvordan vi producerer mere per medarbejder ude i landets virksomheder, samtidig med at vi har konstant fokus på, at alle, som kan, bidrager på arbejdsmarkedet.

- Regeringen fremlagde i går sin 2025-plan. Den indeholder bl.a. en pensionsbonus, der øger det økonomiske incitament til at spare mere op til pension og til at blive længere på arbejdsmarkedet. Vi vil desuden give langtidsledige en jobpræmie, der kan give en skattefri gevinst på op til 45.000 kroner.

- Ligeledes har regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter for nylig indgået en god og ambitiøs trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og flere praktikpladser til de unge. Arbejdsmarkedets parter har igen vist, at de er klar til sammen med regeringen at finde løsninger på vores fælles udfordringer.

- Den nye aftale skal være med til at sikre væksten og forebygge flaskehalse på arbejdsmarkedet, og den skal sikre, at flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse, så vi får flere faglærte.

Find tallene på Danmarks Statistiks hjemmeside

 

Kontakt

Pressevagt

51232830