Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 19-08-2016

Trepartaftale sikrer unge praktikpladser og virksomheder tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag indgået en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. Med aftalen forpligter arbejdsgiverne sig på at oprette 8.000-10.000 ekstra praktikpladser, så det bliver mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse.

Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig forudsætning for vækst, jobskabelse og velstand i fremtiden. Med det afsæt har regeringen og arbejdsmarkedets parter i dag indgået en trepartsaftale, der skal forebygge rekrutteringsudfordringer, sikre at flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse, øge antallet af faglærte, og forbedre lønmodtagernes muligheder for voksen- og efteruddannelse.

Aftalen indeholder en fælles målsætning om, at arbejdsgiverne årligt skaber flere praktikpladser – stigende mod mindst 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt end i dag – så flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse i brancher med behov for faglært arbejdskraft.

De mange praktikpladser skal realiseres gennem en række initiativer på praktikpladsområdet, der blandt andet skærper virksomhedernes økonomiske incitament til at oprette praktikpladser. I de brancher, der i særlig grad oplever vækst og behov for faglært arbejdskraft, oprettes særligt favorable fordelsuddannelser, hvor elever sikres bedre adgang til virksomhedspraktik.

Der er lagt vægt på, at beskæftigelsessystemet understøtter, at ledige får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Udgangspunktet er, at uddannelse skal være målrettet konkrete job eller områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Dagens aftale er den anden trepartsaftale, som V-regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået. I foråret blev der indgået trepartsaftale om bedre integration af flygtninge på arbejdsmarkedet.

Trepartsdrøftelserne fortsætter i 2017, når de private overenskomstforhandlinger er afsluttet. Det fremtidige AMU-system og hele det øvrige voksen- og efteruddannelsessystem skal drøftes. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at en ekspertgruppe først skal tilvejebringe den nødvendige viden for at kunne drøfte, hvordan hele voksen- og efteruddannelsesområdet kan styrkes i fremtiden.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Sammen med arbejdsmarkedets parter har vi i dag fået en god og ambitiøs aftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til virksomheder og flere praktikpladser til de unge. Arbejdsmarkedets parter har igen vist, at de er klar til sammen med regeringen at finde løsninger på vores fælles udfordringer. Aftalen demonstrerer samtidig, at regeringen ønsker og formår at samarbejde bredt, og at vi sammen med arbejdsmarkedets parter kan skabe resultater til gavn for Danmark. Trepartsinstitutionen er nu tilbage som et omdrejningspunkt i dansk politik. Det er utroligt værdifuldt.

Børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby siger:

- Danmark har brug for flere dygtige faglærte. Skal vi nå målet om, at 30 procent af de unge vælger en erhvervsuddannelse i 2025, så er det nødvendigt, at der skabes flere praktikpladser. Med denne aftale kan vi nu sige til de unge, at det sker med oprettelsen af 8000-10.000 flere praktikpladser. Det er godt for den enkelte unge, og det er også til gavn for Danmark som helhed, for vi har brug for dygtige faglærte til at understøtte vækst og jobskabelse.

Formand for LO, Lizette Risgaard, siger:

- Det her er de unges trepartsaftale. Vi kan nu sige til dem: Tag en af de erhvervsuddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft, og så er du sikret en praktikplads. Det er et gennembrud – både for den unge og for vores fælles fremtid. For fagbevægelsen har det også været vigtigt at sikre økonomien for de ufaglærte, der vælger at tage en faglært uddannelse, på områder, hvor der mangler arbejdskraft. Vi har brug for dem i den anden ende, så selvfølgelig skal de ikke straffes for at uddanne sig.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad, siger:

- Aftalen er resultatet af et stort arbejde med at analysere området og finde løsninger, og jeg er tilfreds med det, vi foreløbigt har nået. Aftalen rummer helt nye redskaber, der kan bidrage til at løse vores udfordringer med at skaffe den relevante arbejdskraft i fremtiden. Jeg må dog understrege, at vi ikke er i mål endnu. Der udestår stadig et omfattende arbejde, så vi kan nå det ambitiøse mål om 8-10.000 flere praktikpladser. Det er en afgørende forudsætning for det videre arbejde, at vi bliver enige om, hvilken arbejdskraft virksomhederne får brug for i fremtiden, og hvordan vi udformer de konkrete virkemidler i aftalen.

Formand for Kommunernes Landsforening, Martin Damm, siger:

- Vi er i KL meget positive over for, at arbejdsgiverne og lønmodtagerne med aftalen har forpligtet hinanden på at oprette flere praktikpladser. Det er afgørende for væksten i Danmark, at vi sikrer tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft. Og samtidig er det vigtigt for kommunernes unge- og beskæftigelsesindsats, at de unge har mulighed for at finde en praktikplads.

Yderligere information

Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser (PDF) Oversigt over hovedelementerne i trepartsaftalen (PDF) Bilag 1. Udvælgelse af kurser, der skal indgå i forsøg med undtagelse for karensperioden for seks ugers jobrettet uddannelse (PDF) Bilag 2. Positivliste for fordelsuddannelser i 2017 og 2018 (PDF) Bilag 3. Samlet praktikpladsmodel (PDF) Bilag 4. Oversigt over dimensionerede uddannelser i 2018 (PDF) Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse (PDF) Økonomioversigt: Forebyggelse af rekrutteringsproblemer (PDF) Økonomioversigt: Flere praktikpladser – flere faglærte samt voksen- og efteruddannelse (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830