Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 29-09-2016

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsens kommentar til ledighedstallet for august 2016

Ledigheden steg i august måned. Der var således 1.400 flere ledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,3 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 115.100 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samtidig har beskæftigelsen været nærmest uafbrudt stigende i mere end tre år.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Ledigheden er faldet over en længere periode, og selvom den er steget de sidste par måneder, så er der i dag godt 10.000 færre ledige, end da regeringen trådte til for omkring et år siden. I samme periode er der blevet skabt knap 55.000 private job. Det er positivt.

- En del af den beskæftigelsesfremgang, vi har set siden 2013, er gået til udenlandsk arbejdskraft, og de seneste opgørelser viser, at flere arbejder ufaglært. Det er godt, at vi har et åbent arbejdsmarked, og udviklingen viser, at jobbene er der, men også at danske ledige i alt for lille udstrækning står til rådighed for disse job, der i mange tilfælde kan besættes af ledige med begrænsede kompetencer

- Derfor har regeringen blandt andet indført et loft over kontanthjælpen, som får virkning fra første oktober. Der er derfor nu et økonomisk incitament til at skifte offentlig forsørgelse ud med job. Blot få timers beskæftigelse om ugen giver rigtig god mening. Hvis en typisk kontanthjælpsmodtager over 30 år med et barn arbejder seks timer om ugen, så har vedkommende 3.700 kroner ekstra efter skat hver måned. Og er desuden fri af virkningerne fra loftet.

- Derudover lægger regeringen i sin 2025-plan op til at give langtidsledige en midlertidig jobpræmie, der kan give en skattefri gevinst på op til 45.000 kroner. Dermed vil den økonomiske gevinst ved at arbejde blive større for små arbejdslønninger.

Find tallene på Danmarks Statistiks hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830