Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 18-11-2016

Finanslovsaftale sikrer indsats for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti har i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2017 aftalt at prioritere indsatsen for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked og videreføre den fælles myndighedsindsats på området.

Siden 2012 har Arbejdstilsynet, SKAT og Politiet koordineret indsatsen og gennemført fælles kontrolaktioner, og resultaterne viser, at det er et effektivt redskab i indsatsen for at sikre ordnede forhold. Det er derfor aftalt at afsætte 79 mio. kr. i 2017 og 70 mio. kr. i 2018 til den fælles myndighedsindsats.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter en fælles interesse i, at udenlandske virksomheder og deres ansatte overholder danske regler og konkurrerer på lige vilkår med danske virksomheder og lønmodtagere.

- Indsatsen for ordnede forhold skal ske med respekt for den danske model. Jeg er derfor glad for, at vi med finanslovsaftalen for 2017 er blevet enige om at fortsætte den fælles myndighedsindsats for at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet. For det er vores ansvar som politikere at sikre ordentlige rammer for myndighedernes arbejde i indsatsen for ordnede forhold, mens arbejdsmarkedets parter har ansvaret for at sikre løn- og arbejdsvilkår for alle på det danske arbejdsmarked.

Kontakt

Pressevagt

51232830