Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-11-2016

Krav til arbejdsmiljø strammes for virksomheder med kronesmiley

Med otte nye tiltag vil forligskredsen bag arbejdsmiljøaftalen genoprette tilliden til kronesmileyordningen. Arbejdsmarkedets parter bakker op.

Kronesmileyordningen bliver nu strammet op, så der fremover ikke er tvivl om, at certificerede virksomheder har et arbejdsmiljø, der lever op til de højeste standarder. Partierne bag arbejdsmiljøaftalen er enige om otte nye initiativer, der skal sikre en endnu grundigere kontrol med de virksomheder, der får en kronesmiley. Derudover er partierne enige om, at Arbejdstilsynet fremover følger antallet af arbejdsskader og griber ind, hvis der er problemer – også på certificerede virksomheder.

- Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget tager ansvar for at genoprette tilliden til arbejdsmiljøcertificeringen og kronesmileyordningen, som har lidt et knæk med afdækningen af Siemens-sagen. Det er virksomhedernes ansvar, at de har et godt arbejdsmiljø, og med certificeringsordningen har vi lavet et system, hvor Arbejdstilsynet ikke skal bruge så mange kræfter på de virksomheder, der påtager sig det ansvar. Det system skal vi værne om, og derfor strammer vi nu op, siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.

I forbindelse med Siemens-forløbet blev der rejst kritik af, at virksomheder kan blive arbejdsmiljøcertificerede og have en kronesmiley på trods af, at der er problemer med arbejdsmiljøet på virksomheden. Der blev også rejst kritik af, at certificerede virksomheder fritages for tilsyn fra Arbejdstilsynet, også selv om der anmeldes mange arbejdsskader på virksomheden.

Arbejdsmarkedets parter har været inddraget i arbejdet og er enige i de otte forslag til justering af arbejdsmiljøcertificeringsordningen. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og Det Konservative Folkeparti er med dagens aftale enige om at igangsætte de nødvendige initiativer.

Fakta om aftalen:

Arbejdsmiljøforligskredsen er enige om at igangsætte otte initiativer, der skal styrke certificeringsordningen:

  1. Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet vil i en treårig periode undersøge, om certificeringsordningen lever op til, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer på de certificerede virksomheder.
  2. Styrkelse af certificeringsorganernes kontrol med arbejdsmiljøet på de certificerede virksomheder. Certificeringsorganet vil fremover bruge længere tid på det faktiske arbejdsmiljø på virksomheden i forbindelse med certificeringsprocessen.
  3. Oprettelse af et arbejdsmiljøcertificeringsudvalg under Arbejdsmiljørådet. Udvalget skal overvåge og bidrage til udviklingen af certificeringsordningen.
  4. Øgede krav til certificeringsorganernes auditører inden for psykisk arbejdsmiljø. Der etableres en certificeringsuddannelse, som er målrettet certificeringsorganernes auditering af det psykiske arbejdsmiljø.
  5. Fokus på psykisk arbejdsmiljø i certificeringsordningen, således at det i reglerne om arbejdsmiljøcertifikater gøres mere klart for virksomheder og certificeringsorganer, hvad der forstås med psykisk arbejdsmiljø.
  6. Oplysninger om anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme på virksomheden skal tilgå certificeringsorganerne. Med initiativet bliver der sat yderligere fokus på virksomhedernes faktiske arbejdsmiljø.
  7. Arbejdstilsynet skal fremover behandle certificerede virksomheder på lige fod med alle andre virksomheder – dog med undtagelse af risikobaseret tilsyn. Fx skal Arbejdstilsynet også udtage certificerede virksomheder til tilsyn på baggrund af deres arbejdsskadedata.
  8. Gennemsigtighed om klager over certificeringsorganet, sådan at mulighederne for at klage til og over certificeringsorganerne beskrives nærmere.

Politisk aftale: En styrket arbejdsmiljøcertificering (PDF)

Bilag: Gennemgang af de otte initiativer (PDF)

 

Kontakt

Pressevagt

51232830