Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 30-11-2016

Ny ferielov: Ferielovsudvalgets arbejde udskydes

Ferielovsudvalgets arbejde med en ny ferielov udskydes af hensyn til overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked.

Regeringen har besluttet at udskyde fristen for Ferielovsudvalgets arbejde efter anmodning fra arbejdsmarkedets parter og udvalgets formand Børge Dahl. Årsagen er, at overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked nu er kommet så tæt på, at de skygger for muligheden for, at udvalget kan færdiggøre arbejdet med en ny ferielov.

Ferielovsudvalgets arbejde sættes derfor midlertidigt i bero og bliver først genoptaget på den anden side af overenskomstforhandlingerne. Da udvalget allerede er nået langt med et forslag til ny ferieordning, forventes arbejdet herefter at kunne færdiggøres inden for få måneder.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udtaler:

- Ferieloven har betydning for alle lønmodtagere i Danmark. Derfor er det afgørende, at vi har en robust og moderne ferieordning, som lever op til vores internationale forpligtelser. Jeg ved, at Ferielovsudvalget har arbejdet intenst med opgaven, og at de er nået rigtig langt. Men jeg er enig med arbejdsmarkedets parter og formanden for udvalget i, at overenskomstforhandlingerne er kommet så tæt på, at det risikerer at skygge for arbejdet.

- Regeringen har derfor besluttet at sætte udvalgets arbejde midlertidigt i bero i respekt for den danske model. Arbejdsmarkedets parter skal nu have ro til at forhandle aftaler på plads – det er et arbejde, der går forud for alt andet.”

Ferielovsudvalget blev nedsat af den tidligere V-regering i august 2015. Udvalget skal komme med forslag til, hvordan der kan skabes en mere moderne ferielov, som er tilpasset nutidens arbejdsmarked, og som samtidig lever op til Danmarks internationale forpligtelser.

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Formand for udvalget er fhv. højesteretspræsident, Børge Dahl. Fristen for udvalgets arbejde var oprindeligt fastsat til efteråret 2016.

Kontakt

Pressevagt

51232830