Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 24-01-2017

Sygedagpengereformen viser gode effekter – men der er behov for at se nærmere på stigende udgifter

Sygedagpengemodtagere kommer hurtigere tilbage i beskæftigelse som følge af sygedagpengereformen, viser ny effektanalyse.

Den første effektanalyse af sygedagpengereformen giver en pejling af, at sygedagpengemodtagere kommer hurtigere i beskæftigelse som følge af reformen. Samlet set betyder den tidligere raskmelding, at sygemeldte i gennemsnit får afkortet deres sygdomsforløb med knap tre ugedage. Derudover viser analysen, at sygemeldte efterfølgende får en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Sygedagpengereformen ser ud til at være kommet rigtig godt fra start. Sygemeldte kommer hurtigere tilbage i beskæftigelse som følge af reformen, og det er bestemt glædeligt. Grundstenen i reformen er en tidligere opfølgning og indsats for sygemeldte, og det ser ud til at virke efter hensigten. Men vi kan også se, at udgifterne på hele sygedagpengeområdet er steget mere, end vi havde forudsat, og det er vi i gang med at analysere nærmere, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Effektanalysen ser på beskæftigelseseffekterne af det fremrykkede revurderingstidspunkt og ophævelsen af varighedsbegrænsningen, der blev indført med sygedagpengereformen.

Den samlede effekt i form af kortere sygdomsforløb dækker over, at det fremrykkede revurderingstidspunkt fra 52 uger til 22 uger har givet kortere sygdomsforløb, mens ophævelsen af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge har givet længere sygdomsforløb.

Parallelt med effektanalysen er der udarbejdet en opgørelse over de samlede udgifter på sygedagpengeområdet. Opgørelsen viser, at der er nettomerudgifter på sygedagpengeområdet på ca. 0,8 mia. kr. i 2016 i forhold til det forudsatte i sygedagpengereformen. Merudgifterne skyldes blandt andet en stigende tilgang til sygedagpengesystemet, der allerede kunne observeres, inden sygedagpengereformen trådte i kraft. Der igangsættes nu en analyse af området for at komme nærmere en vurdering af økonomien i sygedagpengereformen.

Læs effektevalueringen af sygedagpengereformen, gammel version (PDF)

Effektevalueringen af sygedagpengereformen er blevet opdateret

Effektanalyse af sygedagpengereformen er blevet opdateret i maj 2018. Den opdaterede analyse viser fortsat, at sygemeldte bliver hurtigere raskmeldt end før reformen. Sygedagpengemodtagere får i gennemsnit afkortet deres sygdomsforløb med knap fem arbejdsdage. Den tidligere version af analysen fra oktober 2016 viste, at sygdomsforløbet i gennemsnit blev afkortet med knap tre arbejdsdage.

Læs effektevalueringen af sygedagpengereformen, opdateret version (PDF)

Fakta om sygedagpengereformen

De første dele af sygedagpengereformen trådte i kraft 1. juli 2014, og resten af reformen trådte i kraft 1. januar 2015.

De overordnede målsætninger med reformen er at sikre, at sygemeldte får økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet og en tidligere og langt mere målrettet opfølgning og indsats for at forebygge lange sygdomsforløb.

Reformen indebærer blandt andet, at fristen for revurdering af sygedagpengemodtagere er blevet fremrykket, så kommunerne inden 22 uger – og ikke 52 uger, som det var tidligere – skal tage stilling til, om sygedagpengeperioden kan forlænges efter én af forlængelsesreglerne, eller om borgeren skal overgå til et jobafklaringsforløb. Samtidig er varighedsbegrænsningen efter 52 ugers sygedagpenge blevet ophævet, da jobafklaringsforløb er uden tidsbegrænsning.

Kontakt

Pressevagt

51232830