Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-02-2017

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for december måned

I december 2016 var der 2.674.177 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 2.832 flere job i december måned. Samlet er den private beskæftigelse steget med 138.460 siden, at antallet af job begyndte at stige i foråret 2013.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er positivt, at vi igen i december oplever en fremgang i antallet af private job, og at fremgangen på arbejdsmarkedet fortsætter. De senere år er beskæftigelsen steget, ledigheden faldet, og der er kommet færre på offentlig forsørgelse.

- Regeringen vil udnytte fremgangen i beskæftigelsen til at få endnu flere ind på arbejdsmarkedet. Derfor har vi fremsat et lovforslag om en midlertidig jobpræmieordning, der belønner langtidsledige for at komme i arbejde og væk fra offentlig forsørgelse.

- Det er helt afgørende, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, som de har brug for. Derfor har regeringen også lavet en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, og Folketinget har nu vedtaget den lovgivning, som udmønter aftalen på Beskæftigelsesministeriets område.

- Derudover har vi fokus på fremtidens arbejdsmarked i det partnerskab, som regeringen vil nedsætte i foråret 2017. Det handler om, hvordan globaliseringen, ny teknologi og den internationale konkurrence vil forandre arbejdet for mange mennesker. Med partnerskabet skal vi se på, hvordan vi ruster medarbejdere til de muligheder, som udviklingen giver.

Kontakt

Pressevagt

51232830