Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 10-02-2017

Lovforslag: Jobpræmie til langtidsledige

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fredag fremsat et lovforslag, der giver langtidsledige en jobpræmie på op til 45.000 kr. for at komme i arbejde.

Med en ny midlertidig jobpræmieordning vil regeringen give langtidsledige en skattefri jobpræmie på op til 45.000 kr. over 18 måneder og på den måde styrke tilskyndelsen til at komme i arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen:

- Regeringen vil udnytte, at det går rigtigt godt på arbejdsmarkedet til at få flere ledige i job. Derfor vil vi indføre en midlertidig jobpræmieordning, der belønner langtidsledige for at komme i job og væk fra offentlig forsørgelse. Det er en blå tråd i regeringens politik, at det kan betale sig at arbejde, og det understøtter jobpræmien. 

Jobpræmieordningen omfatter en samlet målgruppe på ca. 163.800 personer og skønnes at medføre offentlige merudgifter på samlet 631,8 mio. kr. i perioden 2017-2020, der finansieres med midler fra den statslige byfornyelsesramme og udisponerede midler fra kvælstofreserven. 

Lovforslaget om den midlertidige jobpræmieordning er netop fremsat i Folketinget og ventes at blive 1. behandlet 21. februar med henblik på ikrafttrædelse 1. april 2017.

Fakta om jobpræmie

Den midlertidige jobpræmieordning kommer til at gælde i to år fra 1. april 2017.

Jobpræmien udgør 10 pct. af arbejdsindkomsten, dog maksimalt 2.500 kr. pr. måned og kan udbetales i højest 18 måneder for indkomst i perioden fra 1. april 2017 til og med 31. marts 2019. Dermed kan den samlede jobpræmie løbe op i 45.000 kr., der er skattefrit, og præmien påvirker ikke andre offentlige forsørgelsesydelser. 

Jobpræmien er målrettet ledige, der i uge 48 (2016) modtog og har haft et langvarigt og sammenhængende forløb på offentlig forsørgelse:

  • For personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse og ledighedsydelse, er kravet, at de har modtaget offentlig forsørgelse i et helt år – svarende til 47 uger ud af de seneste 52 uger. 
  • For personer, der modtager dagpenge og feriedagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse er kravet halvandet års sammenlagt ledighed – svarende til 71 uger ud af de seneste 78 uger.

Kontakt

Pressevagt

51232830