Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 31-03-2017

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for februar måned

Ledigheden steg i februar måned. Der var således 1.600 flere ledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,3 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 115.800 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samtidig har beskæftigelsen været stigende siden foråret 2013. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- I februar måned ser vi en stigning i ledigheden. Stigningen kan blandt andet hænge sammen med, at dagpengemodtagere nu har mulighed for at forlænge deres dagpengeperiode via den fleksible genoptjening, som trådte i kraft ved årsskiftet og derfor nu fremgår af ledighedsstatistikken, hvilket også var forventet.

- Vi ser samtidig, at beskæftigelsen er steget over en længere periode, og der er kommet færre på offentlig forsørgelse. 

- Den fremgang skal vi udnytte til at få endnu flere med. Det er mit mål at halvere antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere over de næste tre år, og derved flytte 18.000 væk fra offentlig forsørgelse og over i job.

- Senest har vi i regeringen - sammen med et bredt flertal i Folketinget - vedtaget at give langtidsledige en skattefri jobpræmie på op til 2.500 kr. om måneden. Jobpræmien skal give en ekstra bonus til langtidsledige, som kommer i job.

Kontakt

Pressevagt

51232830