Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 30-03-2017

Ekspertudvalg skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen

Det går den forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø. Regeringen nedsætter derfor et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen.

Andelen af beskæftigede, der er fysisk eller psykisk overbelastede, er steget. En stor undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at der siden 2012 er 17 procent flere beskæftigede personer, der overbelastes psykisk, og at 15 procent flere har overbelastninger af muskel og skelet.

Regeringen vil derfor nedsætte et ekspertudvalg, der skal udrede indsatsen på arbejdsmiljøområdet og komme med anbefalinger til en ny og forbedret indsats.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Som beskæftigelsesminister er jeg bekymret over udviklingen. Med de tal, vi ser i dag, kan jeg konstatere, at arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl. At indsatsen simpelthen ikke virker efter hensigten. Derfor vil regeringen – med inddragelse af forligskredsen – nedsætte et ekspertudvalg, der skal gentænke indsatsen på området.

- Min holdning er helt klar: Det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark. Udvalget skal derfor komme med anbefalinger til, hvordan arbejdsmiljøindsatsen kan styrkes, så det danske arbejdsmiljø kommer på rette spor. Det er en stor opgave, som har betydning for rigtig mange menneskers trivsel og helbred. Derfor vil vi også inddrage mange aktører – for et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar.

NFA’s spørgeskemaundersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred er baseret på svar fra 35.000 beskæftigede i Danmark, som bliver spurgt om deres arbejdsmiljø.

Med undersøgelsen følges der op på en bred politisk aftale Strategi for arbejdsmiljøindsatsen fra 2011, hvori der blev fastsat tre 2020-mål for arbejdsmiljøindsatsen. Målene er, at der inden 2020 skal være 25 procent færre alvorlige arbejdsulykker, 20 procent færre psykisk overbelastede og 20 procent færre med overbelastninger af muskel og skelet.

Opgørelsen, der offentliggøres i dag, viser imidlertid, at udviklingen går den forkerte vej med flere psykisk og fysisk overbelastede personer på arbejdsmarkedet. Når det kommer til arbejdsulykker, viser den seneste prognose fra 2014, at antallet af alvorlige arbejdsulykker er faldet med 18 procent.

Faktaark om status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830