Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 25-04-2017

Arbejdsgruppe anbefaler et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

Arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet giver i dag regeringen sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem, der i højere grad kan favne nye beskæftigelsesformer. Regeringen indkalder til politiske forhandlinger.

På fremtidens arbejdsmarked vil mange have skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer, og det skal dagpengesystemet kunne favne. På den baggrund foreslår arbejdsgruppen for selvstændige i dagpengesystemet, at det hidtidige skarpe skel mellem lønmodtagere og selvstændige ophæves.

Hovedelementet i den anbefalede dagpengemodel for selvstændige, honorarmodtagere og freelancere er, at det ikke længere er personen, der defineres som selvstændig eller lønmodtager, men personens aktiviteter, som det også er tilfældet i skattesystemet. Dermed bliver det i højere grad muligt at anerkende, at en person kan have flere typer af beskæftigelse, og at det ikke stiller personen dårligere. Fx vil en person, som både har en selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde, kunne anvende begge typer beskæftigelse til optjening af dagpengeret. Det er ikke muligt i dag. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Regeringen har i dag modtaget anbefalinger til et nyt dagpengesystem for selvstændige. Jeg vil gerne takke arbejdsgruppen for et grundigt arbejde, hvor det er lykkedes at fremlægge en ny dagpengemodel, som arbejdsmarkedets parter støtter op om og betragter som mere tidssvarende. Regeringen vil snarligt indkalde til politiske forhandlinger med afsæt i arbejdsgruppens anbefalinger.

- Jeg hæfter mig særligt ved, at den foreslåede dagpengemodel kan håndtere de nye beskæftigelsesformer, der i høj grad udspringer af den teknologiske udvikling. Den meget skarpe opdeling af lønmodtagere og selvstændige i dagpengesystemet harmonerer dårligt med fremtidens arbejdsmarked, hvor mange har skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer. Dagpengesystemet skal understøtte og ikke modarbejde et fleksibelt og dynamisk arbejdsmarked.

Den anbefalede dagpengemodel er også et opgør med det meget dokumentationstunge og skønsbaserede dagpengesystem for selvstændige. Arbejdsgruppen foreslår en model, der i højere grad bygger på objektive, registerbaserede og digitale løsninger, og som er langt mere gennemskueligt for alle.

Derudover indebærer modellen større ligheder mellem dagpengesystemet og skattesystemet. Kun de indtægter, man betaler skat af, er fx også de indtægter, man kan anvende til at optjene dagpengeret.

Med den nye dagpengemodel videreføres endvidere de bærende principper i det nye dagpengesystem for lønmodtagere. På den måde bliver dagpengesystemet for lønmodtagere og selvstændige i langt højere grad harmoniseret. Det skaber bedre mulighed for, at alle, uanset beskæftigelsesform, får samme grundlæggende sikkerhedsnet i forbindelse med tab af arbejdsindkomst.

Arbejdsgruppen blev nedsat af regeringen i februar 2016 på baggrund af en anbefaling fra Dagpengekommissionen, som alene fremlagde anbefalinger til en ny dagpengemodel for lønmodtagere. Arbejdsgruppen fik til opgave at se på dagpengesystemet for selvstændige, honorarmodtagere og freelancere.

Arbejdsgruppen har bestået af et embedsmandsudvalg med repræsentanter fra Finansministeriet, Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet (formand) og en følgegruppe med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Afrapportering fra arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet (PDF)

Oversigt over hovedforslag

Den anbefalede dagpengemodel lægger op til ændringer i fire centrale elementer: Optjening af ret til dagpenge, selvstændig bibeskæftigelse samtidig med dagpenge, opstart af selvstændig virksomhed og ophør af selvstændig virksomhed.

Hovedforslagene er: 

  • Nye definitioner baseret på personens aktiviteter, der i højere grad end i dag følger skattesystemet. 
  • Indkomstbaseret optjeningskrav, hvor al beskæftigelse tæller med.
  • Ny digital model for selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, hvor vurderingen sker på baggrund af oplysninger om løntimer i eIndkomst.
  • Mulighederne for at arbejde deltid og samtidig modtage dagpenge harmoniseres med lønmodtagerne.
  • Bedre muligheder for at opstarte selvstændig virksomhed på dagpenge. En virksomhed kan opstartes med henblik på at blive personens hovedbeskæftigelse. 
  • Forenklet og digital model for ophør af selvstændig virksomhed, der gælder både ved ophør fra hovedbeskæftigelse og bibeskæftigelse.

Kontakt

Pressevagt

51232830