Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 28-04-2017

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for marts måned

Ledigheden steg i marts måned. Der var således 800 flere ledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,3 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 116.300 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samtidig har beskæftigelsen været stigende siden foråret 2013.  
 
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- I marts måned ser vi, at ledigheden stiger lidt. Udviklingen skyldes blandt andet, at integrationsydelsesmodtagere i højere grad mødes som jobparate og derfor nu indgår i ledighedsstatistikken. Derudover ser vi en stigning i dagpengeledigheden, der blandt andet skal ses i sammenhæng med, at dagpengemodtagere fra årsskiftet har fået mulighed for at forlænge deres dagpengeperiode, hvis de fx har haft småjobs. Den stigning vi har set i ledigheden de seneste måneder, er derfor ikke overraskende. 
 
- Regeringen har i denne uge modtaget anbefalinger fra en arbejdsgruppe med deltagelse af arbejdsmarkedets parter til et nyt dagpengesystem for selvstændige, honorarmodtagere og freelancere, der foreslår en model, der bedre kan håndtere nye beskæftigelsesformer. 
 
- Den nuværende skarpe opdeling af lønmodtagere og selvstændige i dagpengesystemet harmonerer ikke med fremtidens arbejdsmarked, hvor mange har skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer. Regeringen har derfor påbegyndt forhandlinger med afsæt i arbejdsgruppens anbefalinger.
 
- Fremtidens arbejdsmarked vil i høj grad være påvirket af den teknologiske udvikling – herunder digitalisering, automatisering, platformsøkonomier, robotter og kunstig intelligens. Vi skal ruste både virksomheder og medarbejdere til at kunne gribe de muligheder, der nu åbner sig. 
 
- Derfor vil regeringen snarest nedsætte et Disruptionråd, der blandt andet skal se på betydningen af globalisering og teknologisk udvikling for arbejdsmarkedet i fremtiden.

Kontakt

Pressevagt

51232830