Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 09-04-2017

Satspulje med en kvart milliard til udsatte kontanthjælpsmodtagere er netop meldt ud

De mest udsatte kontanthjælpsmodtagere skal afklares og hjælpes videre. Det er satspuljepartierne enige om, og puljen på en kvart milliard kroner er netop meldt ud til landets kommuner.

Kommuner kan frem til 15. maj 2017 søge om penge fra satspuljen ”Flere skal med”. Med puljen er der afsat 262,5 millioner kroner i 2017-2019 til at give en særlig indsats til de mere end 27.000 kontanthjælpsmodtagere, der har været i systemet i mindst fem år.

Pengene skal først og fremmest bruges til, at der kan ansættes flere frontmedarbejdere i jobcentrene. Det drejer sig blandt andet om jobkonsulenter og sagsbehandlere, der skal være med til at afklare de godt 27.000 kontanthjælpsmodtagere, der er i målgruppen, og sikre, at de efterfølgende hjælpes målrettet videre. Samtidig udpeges der et ambassadørkorps, der skal sikre, at de gode erfaringer på området bliver spredt til hele landet. Ambassadørerne er medarbejdere fra kommuner, der har særligt gode erfaringer med at hjælpe udsatte borgere i småjob.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Alt for mange mennesker har i årevis været på kontanthjælp, og mange af dem har alt for længe ikke fået en indsats. Det kan vi som samfund ganske enkelt ikke være bekendt. Mennesker skal ikke opbevares i kontanthjælpssystemet. De skal have en indsats, der flytter dem væk fra offentlig forsørgelse og over i job. Satspuljekredsen er derfor enige om, at det kræver en ekstra indsats, og har afsat en kvart milliard kroner til det. Pengene skal primært bruges til, at landets jobcentre kan investere i flere frontmedarbejdere, der skal gennemgå borgernes sager.

Pengene bliver uddelt til kommunerne på baggrund af, hvor mange langvarige kontanthjælpsmodtagere, der bor i den enkelte kommune. Kommunerne får pengene udbetalt i tre rater for at sikre, at kommunerne først investerer i flere frontmedarbejdere og dernæst sikrer, at alle borgere får en afklaring. Det gælder også de borgere, som skal have deres sag forelagt kommunens rehabiliteringsteam med henblik på en førtidspension, ressourceforløb eller fleksjob.

Troels Lund Poulsen siger:

- Hvis kommunerne i forbindelse med gennemgangen konstaterer, at der er borgere med en varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne, så skal der findes en anden løsning for dem, og det kan være ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. De skal ikke være i kontanthjælpssystemet. Derudover er det afgørende, at vi sætter ind med en virksomhedsrettet indsats og personlige jobmidler til de udsatte borgere i kontanthjælpssystemet. For det er noget af det, vi ved, virker bedst.

Pengene til kommunerne udbetales i følgende tre rater:

  • 30 pct. af pengene tildeles ved projektets start med henblik på at sikre, at kommunerne investerer i flere frontmedarbejdere: Sagsbehandlere, jobformidlere, mentorer, virksomhedskonsulenter samt fagligt personale, der varetager social- og sundhedsindsatser.
  • 40 pct. af pengene tildeles, når hele bruttomålgruppen er afklaret og visiteret. Det skal sikre, at alle borgere får en grundig gennemgang af deres sag.
  • De restende 30 pct. af pengene tildeles, når minimum 40 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i tre måneder i træk har været i gang med en virksomhedsrettet indsats.
    Hvis der er kommuner med borgere i målgruppen, der ikke søger, bliver de overskydende penge fordelt efterfølgende via en ny pulje.

Kommunerne vil løbende modtage oplysninger om fremdrift og resultater. Der vil desuden blive gennemført en evaluering af initiativet med henblik på at indsamle bred dokumenteret viden om kommunernes resultater.

Fakta: Puljemidler fordelt på kommuner (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830