Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 05-05-2017

Lene Espersen ny formand for Beskæftigelsesrådet

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har udpeget Lene Espersen som ny formand for Beskæftigelsesrådet (BER). Det sker efter en indstilling fra medlemmerne af BER, der blandt andet repræsenterer arbejdsmarkedets parter. Lene Espersen afløser Carsten Koch, som efter næsten syv år har valgt at stoppe som formand.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udtaler:

- Med udnævnelsen af Lene Espersen får Beskæftigelsesrådet en meget stærk formand, der kan sikre, at BER også fremover er med til at sætte kursen for dansk beskæftigelsespolitik. Jeg er overbevist om, at Lene Espersen med sin store politiske erfaring og brede indsigt både kan samle BER’s medlemmer om fælles indspil til beskæftigelsespolitikken og være en synlig og markant formand. Jeg er derfor utrolig glad for, at Lene Espersen har sagt ja til at stå i spidsen for Beskæftigelsesrådet. Samtidig vil jeg gerne takke Carsten Koch for en stor og ihærdig indsats gennem syv år, hvor store og gennemgribende reformer har ændret beskæftigelsesindsatsen betydeligt.

Lene Espersen er administrerende direktør i brancheorganisationen Danske Arkitektvirksomheder. Hun er tidligere folketingspolitiker gennem 20 år og har blandt andet været formand for Det Konservative Folkeparti, justitsminister, økonomi- og erhvervsminister og udenrigsminister.

Lene Espersen udtaler:

- Jeg glæder mig til at træde ind i Beskæftigelsesrådet og fortsætte BER’s arbejde med at sikre sammenhæng mellem beskæftigelsesindsatsen og arbejdsmarkedets behov. Vi har som samfund via beskæftigelsesindsatsen en forpligtelse til at gøre vores bedste for, at virksomhederne sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, og at alle kommer i job eller uddannelse, så ingen efterlades uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi må fordomsfrit se på alle de redskaber, vi kan bruge såvel nationalt som regionalt for at nå målet om at få flest mulig i beskæftigelse. Jeg ser det i den forbindelse som en af Danmarks absolutte styrker, at arbejdsmarkedets parter i fællesskab påtager sig et stort ansvar for dette.

Lene Espersen er udpeget til at være formand frem til 31. maj 2018, hvor den ordinære periode udløber. Beskæftigelsesrådets medlemmer udpeges den 1. juni året efter, at der har været kommunalvalg, og formanden vælges for en 4-årig periode.

Beskæftigelsesrådet er et partsorgan med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (Dansk Arbejdsgiverforening, LO, FTF, Akademikerne og Lederne), KL, Danske Regioner og Danske Handicaporganisationer. Rådet rådgiver beskæftigelses-ministeren om beskæftigelsespolitikken.

Læs mere om Beskæftigelsesrådet

Kontakt

Pressevagt

51232830