Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-06-2017

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for april måned

I april 2017 var der 2.689.100 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 3.800 flere job i april måned. Samlet er den private beskæftigelse steget med 153.000 siden, at antallet af job begyndte at stige i foråret 2013 og med  90.000 siden sommeren 2015.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er meget positivt, at antallet af private job fortsætter med at stige samtidig med, at ledigheden falder, og færre opbruger dagpengeretten.

- Det er rigtig gode nyheder for det danske arbejdsmarked, og det kan indikere, at de reformer, der er gennemført for at øge arbejdsudbuddet, virker. Det er en udvikling, der bekræfter mig i, at regeringen er på rette vej, og at det er helt afgørende, at vi fortsætter i reformsporet.

- Der er allerede nu brancher, hvor der er problemer med at rekruttere. Det skal vi reagere på, for vi skal sikre, at virksomhederne også i fremtiden har de bedste muligheder for at rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer.

- En ekspertgruppe for voksen-, efter- og videreuddannelse har netop præsenteret sine anbefalinger. Vurderingen er klar: systemet trænger til at blive moderniseret. Det skal vi sammen med arbejdsmarkedets parter gøre noget ved i de kommende trepartsforhandlinger, som begynder torsdag.

- Vi skal også have fokus på, at det er medarbejdere med ingen eller kort uddannelse, der vil blive udfordret på deres kompetencer på fremtidens arbejdsmarked. Og det skal vi tage hånd om – for vi skal have alle med.

- På andet møde i Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid har vi netop også diskuteret, hvordan vi sikrer, at medarbejderne får de rette kompetencer i takt med den teknologiske udvikling. Både af hensyn til virksomhederne og den enkelte, så de har de bedste forudsætninger for at gribe mulighederne på fremtidens arbejdsmarked.

Kontakt

Pressevagt

51232830