Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 17-06-2017

Færre opbruger dagpengeretten – den nye fleksible genoptjening benyttes

Betydeligt færre opbruger deres dagpengeret end tidligere. Det viser nye tal for udviklingen i januar. En af forklaringerne er den nye mulighed for fleksibel genoptjening, som trådte i kraft i januar.

118 personer opbrugte i gennemsnit dagpengeretten om ugen i januar, viser nye tal på Jobindsats.dk. Det er det laveste niveau siden 2013, hvor målingen blev indført i forbindelse med afkortningen af dagpengeperioden fra fire til to år. Til sammenligning opbrugte i gennemsnit 241 personer dagpengeretten om ugen sidste år. I 2015 var det i gennemsnit 328 personer, i 2014 var det 365 personer, og i 2013 opbrugte 657 personer i gennemsnit pr. uge dagpengeretten.

En særopgørelse viser, at omkring halvdelen af de personer, der ville have opbrugt dagpengeretten i januar 2017, har valgt at gøre brug af den fleksible genoptjening. Udgangspunktet er, at en dags arbejde nu giver ret til to ekstra dages dagpenge.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg glæder mig over, at færre mennesker opbruger deres dagpengeret. Det bekræfter mig i, at det går rigtig godt på arbejdsmarkedet. Vi har lige nu alle forudsætninger for at få flere med og undgå, at folk opbruger deres dagpengeret. At antallet, der opbruger dagpengeretten i januar, er markant lavere end tidligere, hænger også sammen med, at det er blevet muligt at veksle beskæftigelse om til dagpenge. Og den mulighed har mange heldigvis benyttet. 

Siden 2. januar 2017, hvor flere dele af det nye dagpengesystem trådte i kraft, har ledige haft mulighed for at forlænge deres dagpengeperiode med op til et år, hvis de har haft arbejde undervejs i dagpengeperioden. Dagpengekommissionen vurderede, at den fleksible forlængelse samlet set vil betyde, at ca. 1.300 færre personer årligt vil opbruge dagpengeretten.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Januar-tallet for, hvor mange der opbruger dagpengeretten, er for første gang påvirket af muligheden for at kunne forlænge dagpengeperioden fleksibelt. Derfor er det også for tidligt at slutte, at det fremtidige niveau vil være lige så lavt. Men udviklingen går i retning af det, som Dagpengekommissionen forventede, og som et bredt flertal bag reformen gerne ville. Nemlig at give større tilskyndelse til at tage småjob og vikariater undervejs i dagpengeperioden og øge trygheden for lønmodtagerne.

Tallene viser også, at der er en stigning i antallet af personer, som hverken modtager en ydelse eller løn i den måned, hvor de opbruger dagpengeretten. Her er andelen steget fra 31 pct. i december 2016 til 40 pct. januar 2017. Det tal falder dog til næsten det halve allerede efter en måned, og samtidig er næsten hver tredje i beskæftigelse måneden efter, at de har opbrugt dagpengeretten. Samtidig kan tallet indeholde personer, som - selvom de ikke har en lønindtægt - godt kan have en anden form for indtægt, fx fordi de er selvstændige, modtager private pensioner eller alene har modtaget B-indkomst.

Fakta: Fleksibel genoptjening

Som et led i det nye dagpengesystem har man fra 2. januar 2017 fået mulighed for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret. Opnås beskæftigelse i løbet af dagpengeperioden, kan det forlænge retten til dagpenge, når den ordinære toårige dagpengeperiode er opbrugt.

Forlængelse af dagpengeperioden sker i forholdet 1:2, hvor en dags arbejde giver ret til to dages ekstra dagpenge. Forlængelsen kan højest være på et år, og på den måde kan den samlede dagpengeperiode blive tre år.

Kontakt

Pressevagt

51232830