Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 01-06-2017

Indsats mod overimplementering af erhvervsrettede EU-regler skåner virksomheder for byrder

Regeringens indsats mod overimplementering af erhvervsrettede EU-regler reducerer byrderne for dansk erhvervsliv. Det fremgår af en ny redegørelse fra regeringens EU-Implementeringsudvalg, som i dag oversendes til Folketinget.

Indsatsen har betydet, at 97 love og bekendtgørelser fra EU-direktiver er blevet implementeret på en måde, så de ikke skaber unødige byrder for virksomheder i Danmark. Kun i 10 tilfælde har regeringen af særlige årsager valgt at gå længere, end hvad EU kræver.

Samtidig er der gennemført 25 nabotjek, hvor dansk lovgivning sammenlignes med reglerne i andre EU-lande for at hente inspiration til forenklinger. Det har i syv tilfælde givet anledning til at ændre de danske regler.

Regeringen har også sat ind med tidlig interessevaretagelse for at forebygge unødvendige byrder for erhvervslivet, inden EU-Kommissionen kommer med nye forslag.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen glæder sig over resultatet:

- EU’s indre marked er en stor fordel for dansk erhvervsliv og for vækst og beskæftigelse i Danmark. Men det er afgørende, at EU-reglerne implementeres, så de ikke skader de danske virksomheders konkurrenceevne. Derfor er jeg glad for, at vi med indsatsen har fokus på at fjerne unødige regler og sikrer, at virksomhederne ikke er dårligere stillet end deres konkurrenter i vores nabolande. Det er godt for virksomhederne, og det er godt for Danmark.

- Samtidig er det selvfølgelig vigtigt, at vi går videre, end hvad EU kræver, hvis det er nødvendigt, fx når det handler om at beskytte børn og unge. Men det er afgørende, at det er en velovervejet beslutning, og at vi ikke per automatik kommer til at overimplementere EU-regler, uden der er en særlig grund.

Det var den tidligere V-regering, der i 2015 nedsatte EU-Implementeringsudvalget og et rådgivende Implementeringsråd. Indsatsen skal bidrage til at undgå overimplementering af den regulering, der stammer fra EU, og som har konsekvenser for dansk erhvervsliv.

Indsatsen bygger på fem principper for erhvervsrettet EU-lovgivning. De fastslår blandt andet, at Danmark som udgangspunkt ikke må gå videre end minimumskravene i EU’s direktiver, og at danske virksomheder ikke bør stilles dårligere i den internationale konkurrence.

Kontakt

Pressevagt

51232830