Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 22-06-2017

Status på virksomhedernes rekruttering i foråret 2017

Antallet af forgæves rekrutteringer er stort set uændret i forhold til sidste år, viser den halvårlige rekrutteringsanalyse for foråret 2017. De fleste virksomheder kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft, men der er allerede nu brancher, hvor der er problemer med at rekruttere.

Der er fortsat ikke generelle rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked. De fleste virksomheder melder, at de ikke har problemer med at rekruttere medarbejdere, viser den halvårlige rekrutteringsanalyse. Analysen er baseret på svar fra ca. 14.600 virksomheder i hele Danmark, hvor 70 procent af virksomhederne melder, at de ikke har haft behov for at rekruttere, mens 30 procent har været i gang med at rekruttere.

Blandt de virksomheder, der har søgt efter medarbejdere, melder hver femte virksomhed dog, at de ikke kunne rekruttere den ønskede arbejdskraft. Det løb op i 15.400 forgæves rekrutteringer i foråret 2017, hvilket er 200 lavere end foråret 2016. Antallet af forgæves rekrutteringer er langt fra de 58.300, som virksomhederne oplevede i foråret 2007, men højere end i foråret 2012, hvor antallet var nede på 5.100 forgæves rekrutteringer.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det går godt på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen stiger og har gjort det længe. Bare inden for det seneste år er beskæftigelsen steget med 42.000 personer. Derfor glæder det mig også, at antallet af forgæves rekrutteringer ikke stiger, men der er allerede nu brancher, der har problemer med at rekruttere. En væsentlig forudsætning for vækst, jobskabelse og velstand er, at landets virksomheder kan få den arbejdskraft, de har brug for. Regeringen har derfor stort fokus på området. Vi har først og fremmest sat ind for at få flere ind på arbejdsmarkedet og væk fra offentlig forsørgelse. Samtidig indgik regeringen sidste år en vigtig trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om at forebygge rekrutteringsudfordringer. 

Det fremgår af analysen, at rekrutteringsudfordringerne er størst på Sjælland, men at bygge- og anlægsvirksomheder melder om problemer med at rekruttere medarbejdere i stort set hele landet. Udover bygge- og anlægsvirksomheder har særligt virksomheder inden for handel, rengøring og vidensservice udfordringer med at rekruttere.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Vi er bestemt ikke i mål. Vi skal reagere på de udfordringer, som nogle brancher har med at få den nødvendige arbejdskraft. Regeringen vil derfor fortsætte reformsporet, som ser ud til at virke. Vi har netop fremlagt en 2025-plan, som skal sikre, at vi også fremover har tilstrækkeligt med arbejdskraft og kapacitet til at sikre vores velstand. Derudover tager vi nu fat på forhandlingerne om voksen- og efteruddannelse med arbejdsmarkedets parter, så vi sikrer, at danskerne i højere grad bliver opkvalificeret til de job, som virksomhederne udbyder. 

Fakta om rekrutteringsanalysen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) står bag rekrutteringsanalysen, der udarbejdes to gange om året.

Analysen for foråret 2017 er baseret på svar fra ca. 14.600 virksomheder, som repræsenterer 40 procent af den samlede beskæftigelse. Analysen giver et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen for ca. 900 stillingsbetegnelser. 

I analysen er der tale om forgæves rekruttering, hvis virksomheden ikke får ansat en person til den pågældende stilling, som dermed forbliver ubesat, eller hvis stillingen efterfølgende bliver besat, men med en medarbejder med en anden profil.

Kontakt

Pressevagt

51232830