Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-06-2017

Trepartsforhandlinger om voksen- og efteruddannelse starter torsdag

Tredje runde trepartsforhandlinger begynder torsdag i Statsministeriet. Temaet er voksen- og efteruddannelse. Med kommissoriet lægger regeringen op til at styrke mulighederne for voksen- og efteruddannelse, så alle bliver bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked.

Efter de to første trepartsaftaler – om arbejdsmarkedsintegration indgået i marts 2016 og om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft indgået i august 2016 – er regeringen nu klar med kommissoriet til tredje runde om voksen-, efter- og videreuddannelse.

Med afsæt i ekspertgruppens anbefalinger ønsker regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter at finde fælles løsninger på, hvordan voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet kan styrkes og gøres mere fleksibelt. Virksomheder og medarbejdere skal have adgang til en stærk, målrettet og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelsesindsats, som motiverer til opkvalificering og omstilling i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet.

Regeringen ønsker, at der ved trepartsforhandlingerne er fokus på de almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser, der er målrettet kortuddannede, samt sammenhængen til de videregående voksen- og efteruddannelser.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udtaler:

- Regeringen vil nu fortsætte det konstruktive samarbejde med arbejdsmarkedets parter og tage fat i voksen- og efteruddannelse. Virksomhederne og deres medarbejdere har brug for, at vi finder fælles løsninger på, hvordan de mange mennesker med behov får den nødvendige efteruddannelse. Vores konkurrenceevne er afhængig af, at vi har en dygtig arbejdsstyrke, der hurtigt kan tilpasse sig nye kompetencekrav. Derfor er det også medarbejdere med ingen eller kort uddannelse, der vil blive størst udfordret på deres kompetencer. Det skal vi tage hånd om ved trepartsforhandlingerne. Jeg håber, at vi sammen med parterne kan indgå en god og ambitiøs aftale i løbet af efteråret. Det er et fælles ansvar at skabe bedre muligheder for løbende efteruddannelse, så vi får alle med og ikke mindst sikrer, at danske virksomheder kan få dygtige medarbejdere med de rette kompetencer.

Undervisningsminister Merete Riisager udtaler:

- Når mere end hver tredje medarbejder slet ikke oplever behov for efteruddannelse, må vi erkende, at hele voksen- og efteruddannelsessystemet er udfordret. Der er behov for nogle grundlæggende ændringer, så systemet bliver mere fleksibelt, overskueligt og tilgængeligt for den enkelte. Ekspertgruppen for voksen- og efteruddannelsesområdet kom i sidste uge med en række interessante anbefalinger, og nu skal vi sammen med parterne tage fælles ansvar for at lande en ambitiøs aftale, så den enkelte medarbejder og virksomhed har gode muligheder for at tilpasse sig udviklingen.

Tredje runde trepartsforhandlinger påbegyndes torsdag den 22. juni med et opstartsmøde i Statsministeriet, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen sidder for bordenden.

Følgende parter deltager i tredje runde: LO (7 repræsentanter), FTF (2 repræsentanter), AC (1 repræsentant), DA (6 repræsentanter), KL (1 repræsentant), Danske Regioner (1 repræsentant), Lederne (1 repræsentant) og FA (1 repræsentant).

Fra regeringen deltager beskæftigelsesministeren (forhandlingsleder) og undervisningsministeren samt uddannelses- og forskningsministeren efter behov.

Kontakt

Pressevagt

51232830