Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 11-06-2017

Troels Lund Poulsen og Inger Støjberg på virksomhedsrundtur for at få idéer til bedre integration

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og integrationsminister Inger Støjberg besøger mandag tre virksomheder, der har gode erfaringer med at have ikke-vestlige indvandrere enten i almindelig job eller i støttet beskæftigelse som virksomhedspraktik eller den nye integrationsgrunduddannelse IGU.

De to ministre skal hente inspiration til, hvordan man får flere ikke-vestlige indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Baggrunden er, at kun 30 procent af flygtninge og familiesammenførte er i job efter tre år i Danmark.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udtaler:

- Efter årtiers fejlslagen integration står vi i den situation, at alt for få ikke-vestlige indvandrere er i arbejde. Derfor har regeringen blandt andet indført et kontanthjælpsloft og lavet en trepartsaftale om integration, som betyder, at alle flygtninge og familiesammenførte nu mødes med klare forventninger fra dag et. Beskæftigelsen stiger, og der er gode forudsætninger for at få flere med. Derfor er det oplagt at høre om erfaringerne fra de virksomheder, som er gået foran for at få ikke-vestlige indvandrere integreret, for eksempel om virksomhedernes samarbejde med jobcentrene.

Integrationsminister Inger Støjberg udtaler:

- Vejen til god integration går gennem et arbejde. Det er blandt kolleger, man lærer dansk og lærer de danske værdier at kende. Derfor er det helt afgørende, at flere ikke-vestlige indvandrere kommer i job. Vi har lavet IGU-uddannelsen som en trædesten til et rigtigt arbejde, og der er heldigvis flere og flere virksomheder, som tilbyder den trædesten og tager medansvar for integrationen. Jeg glæder mig til at høre om de erfaringer, de virksomheder har gjort sig, både med det, der virker, og det, vi kan hjælpe med at gøre bedre.

I 2015, hvor flygtningepresset på de danske grænser var størst, var omkring 10 procent af asylmodtagere med to års ophold i Danmark i beskæftigelse. I løbet af 2016 er den andel steget til omkring 25 procent.

Ser man på andelen af flygtninge og familiesammenførte i integrationsprogrammet, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, er den fordoblet fra 15 til 33 procent fra 2015 til nu. I alt er 5.200 personer i dag i praktik og over 1.100 er i løntilskud.

Samtidig er der nu oprettet 574 IGU-stillinger. Her har flygtninge mulighed for hurtigt at blive en del af en virksomhed, selv om de ikke fra dag et kan leve op til de krav, man stiller, hvis de var almindeligt ansat. Alene i maj 2017 er der kommet yderligere 107 IGU-stillinger til.

Program
Inger Støjberg og Troels Lund Poulsen skal på rundturen besøge tre virksomheder. De begynder dagen kl. 9 hos HKScan i Vinderup nær Holstebro. Herefter går turen til Pressalit i Ry kl. 12. Dagen slutter hos Bilka i Kolding kl. 15.

Fælles for virksomhederne er, at de har taget flere ikke-vestlige indvandrere ind enten i almindelige job, støttet beskæftigelse som virksomhedspraktik eller i IGU-uddannelsen.

Kontakt

Pressevagt

51232830