Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 04-07-2017

Forsøg skal øge trygheden blandt borgere i ressourceforløb og kvalificere indsatsen

Fra 1. juli får borgere i ressourceforløb ret til at få vurderet en konkret indsats af en sundhedskoordinator. Det skal skabe større tryghed og sikre, at fx et praktikophold i en virksomhed altid er tilpasset borgerens helbred.

I et toårigt forsøg får borgere ret til at få inddraget den regionale sundhedskoordinator, når kommunen tilrettelægger den konkrete indsats i ressourceforløb. Forsøget med ret til sundhedskoordinator indgår i initiativpakken om bedre rammer for ressourceforløb, som forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob blev enige om i marts.

Sundhedskoordinatoren er i forvejen en del af kommunens rehabiliteringsteam, der indstiller borgeren til et ressourceforløb og til de indsatser, der skal indgå i forløbet. Den konkrete indsats fx virksomhedspraktikken til borgeren finder kommunen dog ofte først, når selve indholdet i ressourceforløbet skal planlægges efterfølgende, og her kan borgeren nu vælge at få inddraget sundhedskoordinatoren.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Vi er i forligskredsen enige om, at reformen grundlæggende er rigtig: Flest muligt skal have den rette støtte til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, og færrest muligt skal have en førtidspension. Men vi kan ikke sidde overhørig, at der har været for mange eksempler på ressourceforløb, hvor borgeren ikke har kunnet se meningen med indsatsen, og oveni det har været bekymret for, at indsatsen vil forværre deres helbred. Det gør vi nu noget ved.  

Sundhedskoordinatoren skal være med til at sikre, at borgerne oplever, at der bliver lyttet til dem, og at der via dialogen findes en løsning, der skaber øget tryghed for, at helbredet ikke bliver forværret. Samtidig skal sundhedskoordinatoren understøtte og kvalificere, at indsatsen i ressourceforløbet er tilpasset borgerens helbred.

Troels Lund Poulsen siger:

- Alle borgere i ressourceforløb får en individuel ret til at bede om at få inddraget en sundhedskoordinator, når kommunen planlægger et praktikophold i en virksomhed. Det er vigtigt, at der bliver lyttet til og taget hånd om folks bekymringer. Ressourceforløb skal altid tilrettelægges, så det er tilpasset borgerens helbred, og selvfølgelig skal der være vished om, at en indsats ikke forværrer helbredet. 

Sundhedskoordinatoren har på baggrund af sit faglige bagland i det regionale sundhedsvæsen kompetence til at kunne give uafhængig rådgivning til kommunen om, hvordan den konkrete indsats kan tilrettelægges, så der tages hensyn til borgerens helbred.

Kommunerne har allerede i dag mulighed for at trække på den regionale sundhedskoordinator i situationer, hvor kommunen har brug for løbende sparring om en konkret indsats. Den enkelte borger har dog ikke haft krav på, at kommunen benytter den mulighed.

Kontakt

Pressevagt

51232830