Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 26-08-2017

Bred politisk aftale styrker det frivillige arbejde i Danmark

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået aftale om at lempe og forenkle reglerne for frivilligt, ulønnet arbejde.

Der skal være bedre muligheder for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde og bidrage positivt til samfundet, når man modtager dagpenge og efterløn. Omvendt må reglerne ikke være så lempelige, at ulønnet arbejdskraft fortrænger lønnet arbejdskraft. Det er udgangspunktet for den aftale, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået om frivilligt arbejde.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget ønsker at styrke det frivillige arbejde i Danmark. De mange frivillige er med til at sikre sammenhængskraften i vores samfund, og derfor er det afgørende, at reglerne understøtter lysten til at bidrage. Med dagens aftale lemper og forenkler vi reglerne på dagpenge- og efterlønsområdet, som længe har været efterspurgt. Vi har samtidig lagt vægt på at finde en god balance, så vi ikke lemper reglerne så meget, at de mange frivillige overtager arbejde fra ordinært ansatte.

Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Leif Lahn Jensen, siger:

- Det er glædeligt at vores arbejdsløse nu får bedre mulighed for at arbejde frivilligt. Det er godt for både de arbejdsløse og de frivillige foreninger. Vi har samtidig sikret, at de arbejdsløses frivillige arbejde ikke tager arbejde fra helt almindelige lønmodtagere.

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted, siger:

- Jeg er glad for at der er opnået bred enighed om regler for frivilligt ulønnet arbejde. Dansk Folkeparti har desuden sikret, at folk på fleksydelse og ledighedsydelse ikke bliver modregnet for frivilligt arbejde. Jeg tror på, at vi nu får sikret forståelige regler for, hvad man kan arbejde med som frivilligt i en frivillig organisation. Det er desuden tilfredsstillende, at partierne er enige om at gribe ind, hvis der skulle opstå uhensigtsmæssigheder, når loven træder i kraft.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Hans Andersen, siger:

- Det er skønt, at vi har så mange frivillige hænder, som yder en vigtig og værdsat indsats i vores lokalsamfund. Det skal man ikke straffes for. Samtidig kan frivilligt arbejde være en vej ind på arbejdsmarkedet for dagpengemodtagere. Den vej må vi ikke gøre blind gennem kringlede regler, der træder på bremsen. Jeg synes, vi har fundet en god balance, hvor man med ro i sindet kan bidrage, men hvor man som dagpengemodtager samtidig står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesordfører for Liberal Alliance, Laura Lindahl, siger:

- Det er velkendt for alle, at vi i Liberal Alliance er optaget af, at ledige hurtigst muligt kommer tilbage i job. Men reglerne må på den anden side ikke være så rigide, at man ikke kan fortsætte som frivillig holdleder i den lokale fodboldklub, fordi man en kort periode er ramt af ledighed. Og det er tåbeligt, at den ledige ikke kan føle sig sikker på, hvilken form for frivilligt arbejde man kan fortsætte med, hvis man bliver ledig. Derfor er det glædeligt, at reglerne nu afbalanceres og gøres klare for alle.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, siger:

- Vi er glade for den nye aftale i Radikale Venstre. Det skal være meget lettere at være frivillig som ledig. Det gavner den enkelte, og det gavner alle de mennesker, som frivillige er der for. Med denne aftale gør vi det både enklere og muligt for flere at bidrage frivilligt. Det er et godt skridt på vejen.

Regeringen vil i starten af næste Folketingssamling fremsætte et lovforslag, der udmønter aftalen med henblik på, at de nye regler kan træde i kraft 1. januar 2018.

Hovedelementer i aftalen

  • Dagpengemodtagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation 10 timer om ugen uden fradrag i ydelsen, mens efterlønsmodtagere kan udføre frivilligt arbejdet 15 timer om ugen uden fradrag i ydelsen. Timekravet er efter gældende regler 4 timer.

  • Modtagere af fleksydelse, som er en efterlønslignende ordning for personer i fleksjobordningen, kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden begrænsning. Det samme gælder for modtagere af ledighedsydelse (ydelse til ledige i fleksjobordningen). Efter gældende regler er timekravet 4 timer for begge grupper.

  • Ny definition af frivillig organisation, forening eller lignende, så den flugter med definitionen på det sociale område. Med den nye definition fjernes blandt andet kravet om, at overskuddet skal gå til almennyttige formål. Det har tidligere bevirket, at fx idrætsforeninger ikke altid har været omfattet af definitionen.

  • Forskellen mellem ”aktiviteter” og ”frivilligt, ulønnet arbejde” fastholdes, så frivillige aktiviteter fortsat kan udføres uden fradrag i ydelsen. Det betyder, at fradragsreglerne fortsat kun gælder, hvis arbejdsopgaverne har karakter af arbejde, der kan udbydes som lønarbejde.

  • For frivilligt, ulønnet arbejde skal der fortsat sondres mellem, om opgaverne betegnes som primær drift og vedligeholdelse eller som øvrige opgaver. Det skal dog være muligt at udføre mindre opgaver med karakter af primær drift og vedligeholdelse uden fradrag i ydelsen. Det skal ske i de tilfælde, hvor der er tale om mindre frivillige foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft til den form for arbejde i foreningen, og hvor arbejdet ikke tidligere har været udført af lønnet arbejdskraft.

  • De nye regler evalueres efter to år.

Kontakt

Pressevagt

51232830