Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 22-08-2017

Ferielovsudvalg vil give nyansatte ret til betalt ferie det første år på arbejdsmarkedet

Regeringen har modtaget Ferielovsudvalgets forslag til en ny ferielov i Danmark.

Ferielovsudvalget har afsluttet sit arbejde, og udvalgets formand, Børge Dahl, har i dag præsenteret parternes forslag til en ny ferielov i Danmark.

Alle lønmodtagere vil med den nye ferielov have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag. Men udvalget anbefaler, at lønmodtagerne fremover skal optjene og afvikle deres ferie på samme tid – i modsætning til i dag, hvor ferien optjenes i kalenderåret januar-december, men først kan afholdes fra 1. maj året efter.

Forslaget vil blandt andet betyde, at nyansatte kan holde betalt ferie det første år på arbejdsmarkedet. I dag kan de risikere at vente op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie.
 
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har i dag modtaget Ferielovsudvalgets betænkning om en ny ferielov på regeringens vegne:

- Den danske ferielov er næsten 80 år gammel, og reglerne er meget komplekse. Ferielovsudvalget har stået over for en meget vanskelig opgave, og jeg vil gerne takke udvalget for dets grundige arbejde.

- Det er lykkedes arbejdsmarkedets parter at nå til enighed om en ny ferieordning, der både er til gavn for lønmodtagere og arbejdsgivere, og som samtidig lever op til Danmarks internationale forpligtelser i forhold til EU-retten. Det er et resultat, der fortjener stor anerkendelse og respekt. Den danske model har endnu engang bevist sit værd.

- Jeg vil derfor nu indkalde Folketinget til forhandlinger om en ny ferielov i Danmark. Da det er arbejdsmarkedets parter, der samlet står bag forslaget, både håber og forventer jeg, at der vil være politisk opbakning.

Ferielovsudvalget lægger op til, at en ny ferielov først træder i kraft fra 1. september 2020, så der er tid til at indrette kollektive overenskomster efter de nye regler. Samtidig peger udvalget på, at det i perioden, inden en ny ferielov træder i kraft, vil være nødvendigt at indføre en overgangsordning.

Ferielovsudvalget blev nedsat af den tidligere V-regering i august 2015. Baggrunden var blandt andet, at EU-Kommissionen vurderede, at den danske ferielov grundlæggende er i strid med EU-retten. Det skyldes, at reglerne om forskudt ferie betyder, at nye på arbejdsmarkedet i dag skal vente op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie.

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, og formand for udvalget er fhv. højesteretspræsident Børge Dahl.

Fristen for udvalgets arbejde var oprindelig fastsat til efteråret 2016, men blev sidste år udskudt af hensyn til overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked.

Kontakt

Pressevagt

51232830