Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 14-08-2017

Hvilende pensioner: Arbejdsgruppe enig om anbefalinger

Arbejdsgruppe enig om anbefalinger til pensionsbranchen om at sikre små hvilende pensionsopsparinger.

Mange danskere glemmer deres gamle pensionsordning, når de skifter job. Det betyder, at der ikke længere bliver indbetalt til ordningen, og at opsparingen over tid risikerer at blive mindre og mindre og måske helt forsvinder som følge af administrationsudgifter i stedet for at blive brugt i alderdommen.

En arbejdsgruppe, som består af arbejdsmarkedets parter, brancheorganisationen Forsikring & Pension samt pensionsfondene ATP og LD, har derfor undersøgt, hvordan man bedre kan sikre de små inaktive pensionsordninger – også kaldet hvilende pensioner. Det har resulteret i en række fælles anbefalinger til pensionsbranchen, som i dag offentliggøres.

Arbejdsgruppen foreslår blandt andet, at pensionsinstitutterne skal styrke deres information til kunderne, så flere bliver opmærksomme på konsekvenserne ved at have en mindre hvilende pension. Samtidig anbefales det, at den ordning, hvor man gratis kan flytte sin hvilende pension på op til 20.000 kroner til en aktiv pensionsordning, bliver permanent.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Danskernes pensionsopsparing skal gå til forsørgelse i alderdommen – ikke til administrationsgebyrer. Derfor glæder det mig, at pensionsbranchen nu styrker indsatsen for at minimere antallet af hvilende pensioner, der risikerer at blive spist op af gebyrer. Vi skal ikke overtage borgernes ansvar for deres egen pension. Men de skal vide, hvad der er på spil, når de har en hvilende pension stående i længere tid, så de har mulighed for at handle.

Pensionsområdet er meget komplekst, og jeg vil gerne takke arbejdsgruppen for deres arbejde. Men arbejdet er ikke slut endnu. Nu skal anbefalingerne bredes ud i hele pensionsbranchen, så de får den ønskede effekt, og det er en udvikling, vi i ministeriet vil følge nøje.

Arbejdsgruppen til sikring af hvilende pensioner blev nedsat af den tidligere S-R-SF regering. Opgaven lød på at undersøge omfanget af små hvilende pensionsordninger og komme med forslag, der gør det lettere at samle hvilende pensioner og overføre dem til alternative ordninger.

Beskæftigelsesministeriet vil i samarbejde med Erhvervsministeriet over en 3-årig periode følge op på, om pensionsbranchen iværksætter de anbefalede tiltag.

Kontakt

Pressevagt

51232830