Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-09-2017

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for juli måned

I juli 2017 var der 2.695.000 personer i job. Ser man på den private sektor, er der 300 færre job i juli måned. Faldet skal ifølge Danmarks Statistik tolkes med en vis varsomhed, idet usikkerheden vurderes som lidt større end normalt i sommermånederne.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Trods et mindre fald fra juni til juli er det godt, at antallet af job har været stigende over en længere periode – siden sommeren 2015 er der samlet kommet knap 100.000 flere private job. Det vidner grundlæggende om, at det går godt i dansk økonomi.

- Jeg hæfter mig særligt ved, at antallet af personer i kontanthjælpssystemet har været faldende de seneste 14 måneder, og at der i maj i år var 12.400 færre fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet end i april sidste år, hvor kontanthjælpsloftet trådte i kraft. Udviklingen er selvfølgelig hjulpet på vej af de gode konjunkturer og opbremsningen i tilstrømningen af flygtninge, men jeg er ikke i tvivl om, at vores tiltag på kontanthjælpsområdet også spiller ind.

- Med kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timersreglen har regeringen øget tilskyndelsen til at arbejde. Og vi kan også se, at flere arbejder ved siden af ydelsen.

- Når det går godt, og der over en længere periode kommer flere job, skal vi også være opmærksomme på, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, som de har brug for. Vi kan se, at der fx er øget efterspørgsel indenfor eksempelvis byggebranchen og it. Derfor følger vi også udviklingen tæt, så vi kan reagere i tide.

Kontakt

Pressevagt

51232830