Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 08-09-2017

Ny formand for Tilsynsrådet

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har udpeget Henrik Bach Mortensen som ny formand for Tilsynsrådet for en 4-årig periode.

Cand. Polit. og direktør Henrik Bach Mortensen er udpeget som ny formand for Tilsynsrådet, der er det centrale tilsynsorgan i forhold til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner.

Henrik Bach Mortensen er udnævnt for en 4-årig periode fra 1. september 2017 og frem til udgangen af august 2021. Han overtager posten efter Karen Sejersdal Christensen, der har været formand siden 2008. 
Henrik Bach Mortensen er pr. 1. september 2017 nyudnævnt direktør i Ledernes Hovedorganisation og har tidligere været direktør i Dansk Arbejdsgiverforening gennem 17 år.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

Tilsynsrådet får med udnævnelsen af Henrik Bach Mortensen en stærk formand, der har stort kendskab til hele beskæftigelsesområdet og indsigt i moderne tilsynsvirksomhed. Vi går en fremtid i møde, der giver både a-kasser og kommuner en række nye muligheder for at digitalisere deres administration. Det er derfor vigtigt, at STARs tilsynsvirksomhed følger med udviklingen. Jeg har stor tiltro til, at Henrik Bach Mortensen kan være med til at modernisere og sætte en klar retning på tilsynet med kommuner og a-kasser fremadrettet.

Tilsynsrådet
Tilsynsrådet er rådgivende overfor beskæftigelsesministeren i spørgsmål om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) tilsynsvirksomhed.

STAR fører blandt andet tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og administration af reglerne om rådighed og selvforskyldt ledighed samt tilsyn med kommunernes administration af offentlige forsørgelsesydelser.

Rådet er desuden det centrale tilsynsorgan i forhold til a-kassernes kontrolindsats og kan på baggrund af de årlige afrapporteringer rådgive STAR om kvaliteten af kontrolindsatsen.

Tilsynsrådet består af medlemmer fra arbejdsmarkedets parter(DA, LO, FTF/AC), KL, Danske A-kasser og SKAT samt en række tilforordnede fra centraladministrationen.

Kontakt

Pressevagt

51232830