Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 03-10-2017

13.500 færre på kontanthjælp siden april 2016

Antallet af personer i kontanthjælpssystemet fortsætter med at falde, viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Fra april 2016 til juni 2017 er antallet af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse faldet med 13.500 fuldtidspersoner. Fra 156.500 i april 2016, hvor kontanthjælpsloftet og 225-timersregel trådte i kraft, til ca. 143.000 fuldtidspersoner i juni 2017, når der er taget højde for sæsonudsving.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er glædeligt, at antallet af personer i kontanthjælpssystemet bliver ved med at falde. Nu er det 15 måneder i træk, og det vidner om, at det for alvor er lykkedes at knække kontanthjælpskurven.

- Flere ting spiller ind her. Konjunkturerne er med os. Siden foråret 2013 er beskæftigelsen med en enkelt undtagelse steget hver eneste måned, alene siden sommeren 2015 er der samlet kommet knap 100.000 flere private job. Det giver langt bedre muligheder for at komme i arbejde og væk fra kontanthjælp.

- Jeg hæfter mig dog ved, at det først er fra foråret 2016 efter tre år med fremgang, at vi ser et vedvarende fald i antallet af personer i kontanthjælpssystemet. Det skyldes blandt andet opbremsningen i tilstrømningen af flygtninge, men jeg heller ikke i tvivl om, at regeringens tiltag på kontanthjælpsområdet har påvirket udviklingen. Det er afgørende, at det kan betale sig at arbejde, hvis vi skal have flere ind på arbejdsmarkedet, og det har regeringen sikret ved at indføre både integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225-timersregel.

De seneste tal for det samlede antal personer på offentlig forsørgelse er fra april 2017, hvor der er 689.700 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Det er 26.300 færre end i april 2016.

Faldet i det samlede antal personer på offentlig forsørgelse dækker primært over færre personer i kontanthjælpssystemet og dagpengesystemet samt færre personer på efterløn, mens antallet af personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering og forrevalidering samlet set er steget med 2.100 fuldtidspersoner.

Udvikling i antal personer i kontanthjælpssystemet (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830