Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 12-10-2017

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for august måned

Ledigheden er faldet i august måned. Der var således 2.600 færre ledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,4 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 118.800 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik.

Faldet i bruttoledigheden for august er forbundet med en øget usikkerhed, da kilderne til opgørelse af dagpengemodtagernes bruttoledighed blev ændret fra og med opgørelsen i juli. Danmarks Statistik forventer, at der i en overgangsperiode vil være øget usikkerhed i såvel ledighedsniveauet som i udviklingen fra måned til måned.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- I august måned ser vi et fald i ledigheden. Samtidig har vi over en længere periode set en stigende beskæftigelse. Alene siden sommeren 2015 er der kommet knap 100.000 flere i private job. Det er positivt.

- Vi kan blandt andet se, at antallet på kontanthjælp bliver ved med at falde. Det skyldes naturligvis de gode konjunkturer, men jeg er ikke i tvivl om, at de nye regler med kontanthjælpsloft og 225-timers-regel også spiller ind.

- Regeringen vil gøre gevinsten ved at arbejde endnu større. Derfor er regeringen kommet med et udspil til Jobreform2, der blandt andet skal lette skatten i bunden.

- Det går godt. Derfor skal vi også være opmærksomme på, at virksomhederne kan få de medarbejdere, som de har behov for. Flere virksomheder fortæller om mangel på arbejdskraft, og vi kan se, at der er øget efterspørgsel indenfor eksempelvis byggebranchen og it. Vi følger derfor udviklingen tæt, og regeringen vil senere præsentere et udspil, der skal forebygge flaskehalse.

- Regeringen er i øjeblikket i gang med trepartsforhandlingerne om voksen- og efteruddannelse, hvor vi sammen med arbejdsmarkedets parter skal finde fælles løsninger, som sikrer, at arbejdsstyrken i fremtiden har de nødvendige kompetencer. Her er fokus især på medarbejdere med ingen eller kort uddannelse.

Kontakt

Pressevagt

51232830