Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 24-10-2017

Enighed om udstationeringsdirektivet i EU

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen deltog mandag i rådsmøde i Luxembourg for EU landenes beskæftigelses- og socialministre.

Efter langvarige forhandlinger blev landene enige om en revision af udstationeringsdirektivet. Forhandlingerne fokuserede særligt på, hvorvidt der skulle tilføjes særregler om regulering af vejtransportsektoren og tidsperioden for langtidsudstationering.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udtaler:

- Det blev, som jeg havde ventet, både lange og svære forhandlinger på rådsmødet. Jeg kæmpede for, at det blev så ambitiøst som muligt til gavn for danske virksomheder. Uden at gå på kompromis med beskyttelsen af de udstationerede medarbejdere – også i vejtransportsektoren.

- Jeg er tilfreds med, at der ikke blev introduceret særregler på vejtransportområdet i direktivet ligesom, der efter lange forhandlinger var enighed om, at perioden for langtidsudstationering blev op til 18 måneder. Vi ønskede fra dansk side en periode på 24 måneder for langtidsudstationering, men det var der ikke opbakning til fra de andre lande.

Ministrene vedtog desuden den såkaldte europæiske søjle af sociale rettigheder, som er en politisk erklæring vedr. 20 principper, der danner ramme for EU-landenes indsats på en række områder inden for beskæftigelse, uddannelse og socialpolitik.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udtaler:

- Danmark er ikke blandt de lande, der har efterspurgt den europæiske søjle af sociale rettigheder. Derfor har det været afgørende for den danske regering at sikre, at det klart fremgår af indledningen til søjlen, at der er tale om politiske principper, og at søjlen ikke indebærer yderligere kompetencer til EU. Ligeledes har det været en dansk prioritet, at arbejdsmarkedets parters autonomi respekteres.

Vi er fra dansk side tilfredse med, at det nu står helt klart. Vi fremlagde fra dansk side en erklæring indeholdende disse prioriteter, som fik opbakning fra Polen og Ungarn.

Proposal for an Interinstitutional Proclamation on the European Pillar of Social Rights (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830