Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 02-11-2017

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for september måned

Ledigheden er faldet i september måned. Der var således 1.600 færre ledige end måneden før, og dermed er ledigheden uændret på 4,4 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 117.800 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- I september måned ser vi et fald i ledigheden. Vi kan samtidig se, at der siden sommeren 2015 er kommet godt 102.000 flere i private jobs. Det er positivt.

- De gode tider betyder også, at vi ser stigende efterspørgsel på arbejdskraft eksempelvis indenfor byggeriet og rengøringsbranchen. Derfor følger regeringen udviklingen tæt og vil fremlægge initiativer, der skal være med til at forebygge flaskehalse.

- Regeringen og arbejdsmarkedets parter har derudover også lige indgået en trepartsaftale. Aftalen skal sikre at arbejdsstyrken har de kompetencer, der skal bruges på fremtidens arbejdsmarked. 

- Aftalen indeholder en lang række initiativer, der skal styrke danskernes mulighed for omstilling på arbejdsmarkedet. Der er derfor blandt andet sat 400 millioner kroner af til en omstillingsfond, der skal give ufaglærte og faglærte mulighed for på eget initiativ at efter- og videreuddanne sig. Derudover har 600.000 voksne danskere det grundlæggende problem, at de har svært ved at læse og skrive, og det er også noget af det, vi nu tager hånd om med aftalen.

Faldet i bruttoledigheden for september er forbundet med en øget usikkerhed, da kilderne til opgørelse af dagpengemodtagernes bruttoledighed blev ændret fra og med opgørelsen i juli. Danmarks Statistik forventer en overgangsperiode øget usikkerhed i såvel ledighedsniveauet som i udviklingen fra måned til måned.

Kontakt

Pressevagt

51232830