Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 10-12-2017

Finanslovsaftale: Forstærket indsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet fortsætter

Det er vigtigt, at der er fair og lige konkurrence på det danske arbejdsmarked. Regeringen og Dansk Folkeparti har med finansloven for 2018 derfor besluttet at fortsætte den forstærkede indsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Derved er der afsat i alt 276,7 mio. kroner i 2018 og 2019 til indsatsen for ordnede forhold.
 
Med aftalen videreføres den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold, der varetages i samarbejde mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet. Indsatsen indebærer målrettet kontrol med brancher, hvor der ofte ses brud på reglerne, fx i byggeriet og på det grønne område.  
 
Aftaleparterne vil samtidig videreføre Arbejdstilsynets skærpede tilsynsindsats ved større infrastrukturprojekter. Det betyder blandt andet, at der vil være skærpet tilsyn med metrobyggeriet i København, indtil det står færdigt, ligesom tilsyn med bygningen af de nye supersygehuse også vil kunne blive omfattet.
 
Herudover er det besluttet, at der skal udstedes tvangsbøder til udenlandske virksomheder, der systematisk omgår reglerne om at anmelde oplysninger i Registret for Udenlandske Tjenesteydere.  
 
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er afgørende for det danske samfunds vækst og velstand, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for. Det er udenlandske virksomheder og ansatte med til at sikre – men det skal selvfølgelig foregå på lovlige og ordentlige vilkår. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med finanslovsaftalen netop er blevet enige om at fortsætte den forstærkede indsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet.
 
- Der skal være fair og lige konkurrence på det danske arbejdsmarked. De fleste virksomheder overholder heldigvis reglerne, men der vil desværre også altid være nogle, der forsøger at snyde i skat, og hvor de ansatte ikke får de rettigheder, de har krav på – og det skal der slås hårdt ned på.
 
- Vi har afsat knap 277 millioner kroner til indsatsen de næste to år. Hvordan indsatsen derefter skal skrues sammen skal ses i sammenhæng med resten af Arbejdstilsynets tilsynsindsats og organisering, som ekspertudvalget om arbejdsmiljø lige nu er ved at se på. Når regeringen har modtaget udvalgets anbefalinger, vil vi drøfte den fremtidige bevilling med partierne i arbejdsmiljøforligskredsen.
 
Aftalen indeholder følgende initiativer:

  • Videreførelse af den fælles myndighedsindsats
  • Skærpet tilsyn ved større infrastrukturprojekter
  • Tvangsbøder ved vedvarende nægtelse af anmeldelse i RUT
  • Politiindsats for at sikre ordnede forhold på transportområdet
  • Parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser
  • Systematisk vidensopsamling
  • EU-indsats for at hindre misbrug af regler på transportområdet
  • Bøderne forhøjes overfor arbejdsgivere, der ansætter ulovlig arbejdskraft, når der foreligger skærpende omstændigheder.

Kontakt

Pressevagt

51232830