Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 20-12-2017

Fra det nye år kan man skattefrit få udbetalt sin efterløn

Folketingets partier har i dag vedtaget et lovforslag om skattefri udbetaling af efterløn.

Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 bliver det muligt at få udbetalt sin efterlønsopsparing skattefrit. Det har Folketingets partier i dag vedtaget med et lovforslag, der udmønter en del af den politiske aftale om flere år på arbejdsmarkedet fra juni 2017.

Lovforslaget indebærer, at man får mulighed for at fravælge efterlønsordningen og i stedet få tidligere indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit. Formålet er at gøre det mere attraktivt at blive et par år ekstra på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det glæder mig, at vi i en tid med mangel på arbejdskraft nu gør det mere attraktivt at gå senere på pension. Danskerne lever længere, og flere er også ved bedre helbred end tidligere. Jeg håber og tror derfor, at mange vil benytte sig af muligheden for at få udbetalt deres efterlønsbidrag skattefrit og bliver et par år mere på arbejdsmarkedet. Det er helt afgørende, at flere tager en ekstra tørn, hvis vi i fremtiden skal bevare et stærkt velfærdssamfund.

Muligheden for at få udbetalt efterlønsbidragene skattefrit gælder for medlemmer af efterlønsordningen, der på ansøgningstidspunktet endnu ikke har nået folkepensionsalderen eller er gået på efterløn.

Skattefriheden gælder for efterlønsbidrag indbetalt fra 1999 – og frem til den 22. juni 2017. Muligheden for skattefri udbetaling gælder også for indbetalte fleksydelsesbidrag.

A-kasserne og Udbetaling Danmark skal informere alle personer med indbetalte bidrag om muligheden for at få bidragene udbetalt kontant og skattefrit og om konsekvenserne af beslutningen.

I alt benyttede 655.300 personer i 2012 sig af muligheden for at få efterlønsbidrag udbetalt, og der blev udbetalt 28,5 mia. kr. På baggrund af erfaringer fra 2012 forventes det, at der i 2018 vil være 54.000 personer, som vil benytte sig af muligheden for udbetaling, og der vil være tale om gennemsnitlige udbetalinger på ca. 96.700 kr. svarende til 5,2 mia. kr. 

Kontakt

Pressevagt

51232830