Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 22-12-2017

Kulturinstitutioner får udskudt frist for tilbagebetaling af lån til feriefond

Regeringen inddrager nu EU-Kommissionen for at finde en løsning for de museer og kulturinstitutioner, som har svært ved at betale deres lån tilbage til Arbejdsmarkedets Feriefond. Derudover udskyder man tilbagebetalingen af lån til den 1. juli 2018.

Det sker, fordi Kammeradvokaten i en redegørelse vurderer, at en løsning skal tage hensyn til EU’s regler for statsstøtte, og der derfor er behov for at inddrage Kommissionen.

Beslutningen om at indlede en dialog med Kommissionen er truffet efter aftale med aftalepartierne (regeringen og S, RV, SF).

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg kan desværre konstatere, at denne sag har vist sig at være yderst kompleks. Det skyldes blandt andet EU-reglerne om statsstøtte, og det har betydet, at sagen desværre har strakt sig over en langt længere periode, end vi først forventede.

- Jeg har stor forståelse for, at de involverede institutioner og museer ønsker at få afklaret deres økonomiske situation.  Derfor er jeg glad for, at vi nu – om end senere end forventet – er klar til at drøfte mulighederne med Kommissionen, så vi kan finde en løsning. Indtil vi har fundet den, sætter vi lånene på pause. Det vil sige, at ingen institutioner skal begynde at betale lån tilbage, mens vi forhandler med Kommissionen.

Kammeradvokatens redegørelse indeholder ikke forslag til løsning på problemstillingen. Den danner grundlag for det videre arbejde med at finde en holdbar løsning for de berørte institutioner sammen med Kommissionen.

Aftalepartierne mødes igen i starten af det nye år for at indgå en aftale om en endelig model for tilbagebetaling af lån. Der vil her blive lagt vægt på, at institutionernes behov for lempelige vilkår skal tilgodeses sammen med ønsket om, at Arbejdsmarkedets Feriefond får tilbagebetalt en del af lånet til brug for ferieaktiviteter for udsatte familier og børn.

Baggrunden for sagen er, at Arbejdsmarkedets Feriefond har lånt penge ud til en række kulturinstitutioner. I 2014 besluttede et flertal af de politiske partier bestående af S, SF, RV, K og V at overføre 280 millioner kroner af fondens formue til staten samtidig med, at det blev præciseret, at fondens primære formål er at støtte vanskeligt stillede familier med ferieophold. Det betyder, at institutionerne er blevet bedt om at afvikle alle lånene.

Kontakt

Pressevagt

51232830