Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 20-12-2017

Nye dagpengeregler ruster os til nye arbejdsformer på fremtidens arbejdsmarked

Dagpengesystemet bliver nu ændret, så det bedre kan håndtere, at mange vil arbejde som freelancer på fremtidens arbejdsmarked. Det skaber større tryghed for alle – uanset, hvordan de er beskæftiget.

Et bredt flertal i Folketinget har netop vedtaget nye dagpengeregler for selvstændige og atypisk beskæftigede, der gør op med den hidtidige skarpe og ufleksible sondring mellem selvstændige og lønmodtagere i dagpengesystemet. Mange kombinerer efterhånden flere typer job – og ofte på samme tid. Derfor er der behov for nye og tidssvarende regler, hvor alle uanset arbejdsform får et bedre sikkerhedsnet og større tryghed, hvis de bliver ledige.

Med de nye dagpengeregler bliver det muligt at kombinere forskellige typer beskæftigelse ved opgørelsen af, om man har ret til dagpenge, og hvad man kan få i dagpenge. En person, som både driver sin egen virksomhed og er ansat i en anden virksomhed som lønmodtager, kan anvende begge typer af beskæftigelse til at optjene ret til dagpenge og til beregning af dagpengesats. Det har hidtil ikke været muligt, fordi personen enten er blevet betragtet som lønmodtager eller som selvstændig – med det resultat, at kun beskæftigelsen fra det ene eller det andet har talt med.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Alle skal have økonomisk tryghed, hvis de mister deres job, og det skal gælde uanset, hvordan de er beskæftiget. Det klassiske skel mellem lønmodtagere og selvstændige bliver stadigt mere udvandet, og det bliver dagpengereglerne nu indrettet efter. Det er afgørende, at vi er godt rustet til fremtidens arbejdsmarked og de muligheder, som opstår. Det er netop det, vi diskuterer i regeringens Disruptionråd, og med de nye dagpengeregler tager vi et vigtigt skridt i forberedelserne, og indretter dagpengesystemet efter, at mange vil arbejde på nye måder fremover.

De nye dagpengeregler sikrer også, at der bliver større overensstemmelse mellem begreber i dagpengesystemet og skattesystemet, hvilket skaber større gennemskuelighed for alle.

De nye dagpengeregler træder i kraft den 1. oktober 2018 – og ikke som først planlagt 1. juli 2018. Det sker efter anbefalinger fra arbejdsløshedskasserne, der har efterlyst mere tid til at implementere de store og grundlæggende regelændringer.

Kontakt

Pressevagt

51232830