Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 17-01-2018

Millionstøtte til dansk arbejdsmiljøforskning

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har netop godkendt uddelingen af i alt knap 29 mio. kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til 13 nye forskningsprojekter.

Beslutningen sker efter indstilling fra fondens faglige bedømmelsesudvalg, der består af arbejdsmiljøforskere, og fondens strategiske udvalg med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Størstedelen af midlerne udmøntes inden for forskning om arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø samt muskel- og skeletbesvær, som er politisk prioriterede fokusområder.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Forskning udgør det grundlæggende fundament for udviklingen af et godt arbejdsmiljø i Danmark og for forebyggelsen af arbejdsskader. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan igangsætte en række nye forskningsprojekter, der blandt andet skal skabe mere viden om, hvordan vi forebygger nedslidning og ulykker ude på de danske arbejdspladser.

- Tal viser desværre, at stadig flere danskere overbelastes fysisk og psykisk på deres arbejde. Derfor har jeg nedsat et ekspertudvalg, der lige nu er ved at gentænke hele arbejdsmiljøindsatsen. Med de nye projekter støttes forskningen på området yderligere, og jeg ser meget frem til at modtage forskernes konklusioner, så vi kan få omsat den nye viden til handling.

Arbejdsmiljøforskningsfonden blev som led i udmøntning af satsreguleringspuljen etableret i 2003 for at styrke arbejdsmiljøforskningen, og i 2008 blev fonden permanentgjort. Fonden uddeler årligt 55-60 mio. kroner til forsknings- og udviklingsprojekter.

Gennem en forskningsstrategi og uddeling af midler er det fondens opgave at styrke arbejdsmiljøforskningen i Danmark. Målet er at forebygge og begrænse udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

I alt har fonden i den aktuelle ansøgningsrunde modtaget 53 ansøgninger om støtte, hvoraf 13 projekter blev udvalgt inden for følgende temaer:

  • Virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet: 5,4. mio. kr.
  • Arbejdsulykker: 6,2 mio. kr.
  • Psykisk arbejdsmiljø: 5,4 mio. kr.
  • Muskel- og skeletbesvær: 7,8 mio. kr.
  • Epoxy og isocyanater: 3,4 mio. kr.
  • En arbejdsmedicinsk udredning: 0,4 mio. kr.
  • En tillægsansøgning til 0,3 mio. kr.

Kontakt

Pressevagt

51232830