Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 08-03-2018

Nu kan virksomheder måle deres sociale ansvar

Danske virksomheder kan med et nyt værktøj måle deres samfundsansvar og sammenligne sig med andre virksomheder i samme branche. Det skal gøre virksomhedernes sociale indsats i forhold til at ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet mere konkret og målbar.

Med lanceringen af en ny benchmarkmodel for virksomheders sociale ansvar bliver det nu muligt for virksomheder at sætte tal på deres indsatser og sammenligne sig med landsgennemsnittet eller gennemsnittet for deres konkrete branche. Modellen er et værktøj, som kan hjælpe virksomhederne med at gøre deres arbejde med at inkludere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet mere konkret og målbart.

Beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen:

- Mange danske virksomheder yder en vigtig indsats ved at tage et socialt ansvar og åbne deres døre for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Det er til stor gavn for samfundet, virksomheden og ikke mindst den enkelte, at disse mennesker får muligheden for at få foden inden for på arbejdsmarkedet og dermed kan forsørge sig selv og bidrage til vores fælles velfærd. Derfor glæder det mig, at vi nu giver virksomhederne et værktøj, der ganske enkelt hjælper dem med at danne sig et overblik over deres egen indsats, hvilket har været efterspurgt af flere virksomheder.

Adm. direktør i ISS Danmark A/S og formand for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA), Flemming Bendt:

- Vi har i VFSA udviklet benchmarkmodellen for virksomheders sociale ansvar under titlen ’måling med mening’. Derfor er jeg glad for, at vi med lanceringen af modellen nu stiller et værktøj til rådighed for alle virksomheder, der giver et konkret overblik over, hvordan vi som virksomheder klarer os på en række relevante parametre. Vi har nu et fælles udgangspunkt for at måle virksomheders sociale indsats, og det er helt afgørende for, at flere virksomheder kan arbejde strategisk med området og sætte konkrete mål for deres indsatser.

Corporate Affairs Director i Arriva Danmark A/S, Marianne Bøttger:

- Vi er en mangfoldig virksomhed, der rekrutterer mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet med mange forskellige baggrunde. Benchmarkmodellen giver os et konkret overblik over vores sociale indsats, og vi kan samtidig bruge værktøjet i vores kommunikation og CSR-rapportering. Sammen med ’Den Sociale Beregner’, som VFSA også har lanceret, er værktøjet med til at synliggøre den værdi, som den enkelte virksomhed bidrager med, når de tager et ansvar for udsatte på kanten af arbejdsmarkedet.

Om Benchmarkmodellen

Benchmarkmodellen viser, hvor mange personer en virksomhed har haft ansat i virksomhedspraktikforløb, løntilskudsforløb og fleksjob i en etårig periode. For virksomhedspraktik- og løntilskudsforløb viser modellen desuden, hvor mange af disse forløb der efterfølgende ender ud med, at personen bliver ansat i den pågældende virksomhed eller i en anden virksomhed. Virksomhedens resultater bliver benchmarket med såvel landsgennemsnittet samt gennemsnittet for den konkrete branche.

Virksomhedens tal bliver alene tilgængelige for den enkelte virksomhed, og værktøjet er således et tilbud til de virksomheder, der ønsker at få et overblik over deres indsatser for ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Resultaterne kan fx bruges til at sætte interne Key Performance Indicators på de nævnte indsatsområder eller i virksomhedens eksterne CSR kommunikation.

Modellen er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, og den tilgås via VITAS, som er beskæftigelsessystemets indgang til behandling af ansøgninger om støttet beskæftigelse. 

Ved at ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet bidrager virksomheder til Verdensmål 8 om anstændige jobs og vækst, der bl.a. fokuserer på fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Kontakt

Pressevagt

51232830