Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 12-04-2018

Antallet af kontanthjælpsmodtagere falder igen

Udviklingen i kontanthjælpstallene fortsætter, og antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med yderligere 900 fuldtidspersoner fra november 2017 til december 2017, når der tages højde for sæsonudsving. Det viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Fra april 2016 til december 2017 er antallet af kontanthjælpsmodtagere, modtagere af integrationsydelse samt uddannelseshjælp faldet med 19.600 personer. Det betyder, at der i december 2017 var 136.900 fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Faldet udgør 12,5 pct.

Udviklingen kommer samtidig med, at kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er blevet indført den 1. april 2016. Kontanthjælpsloftet sikrer, at der en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde, og med 225-timersreglen stilles der krav om, at de, der kan arbejde, også står til rådighed.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er positivt, at vi kan se kontanthjælpstallene bliver ved med at falde, og vi samtidig kan konstatere, at de ikke bare kommer over på lignende ydelser. Vi har også netop sat ny rekord for beskæftigelsen, og ledigheden er lav. De pæne tal skyldes ikke mindst de gode konjunkturer, men vi kan også konstatere, at regeringens initiativer med kontanthjælpsloft og 225 timers-regel har en effekt.

Når den seneste udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere sammenholdes med udviklingen i det samlede antal ydelsesmodtagere, kan man alene følge udviklingen frem til november 2017.

Kigger man på antallet af personer på offentlig forsørgelse er det faldet med 33.600 fuldtidspersoner fra april 2016 til november 2017. Faldet skyldes primært færre i kontanthjælpssystemet og på efterløn, mens antallet af personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering, forrevalidering samt sygedagpenge og jobafklaringsforløb samlet set er steget med 4.000 fuldtidspersoner.

Efter kontanthjælpsloftet har en typisk familie med to børn på kontanthjælp efter skat 23.800 kroner i samlede offentlige ydelser om måneden.

Find tallene frem til december 2017 (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830